Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Veidot studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu un latīņu valodā un veicināt tās praktisku izmantošanu; integrēt apgūtās zināšanas un prasmes citu studiju kursu apguvē un pētniecībā; spēt izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās: •medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības likumus angļu un latīņu valodā; •latīņu valodas gramatikas likumus par vārdu saskaņošanu anatomijas terminos; •likumus par anatomijas un klīnisko terminu uzbūvi un skaidrošanu angļu un latīņu valodā; • likumus par anatomijas un klīnisko terminu tulkošanu latīņu valodā; • kā arī zinās zinātniskajā un profesionālajā darbībā biežāk lietotos medicīnas terminus angļu un latīņu valodā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs: • pareizi lasīt, izskaidrot, rakstīt un lietot medicīnas terminus angļu un latīņu valodā; • identificēt, veidot, klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus angļu un latīņu valodā; • lasīt, saprast un analizēt tekstus specialitātē angļu valodā; • rakstīt zinātnisku rakstu un prezentāciju kopsavilkumus angļu valodā; • izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli par profesionālām tēmām angļu valodā, lietojot atbilstošas valodas struktūras; • sniegt norādījumus angļu valodā klientiem, kam nepieciešama balsta-kustību korekcija un rehabilitācija; • sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju angļu valodā.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomiskos un klīniskos terminus angļu un latīņu valodā, kā arī praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes studijās, pētniecībā un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligātsVita Vīksne
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligātsIeva Fībiga, Svetlana Muhejeva
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligāts