Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Miervaldis Karulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt medicīnas terminoloģijas angļu valodā lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam specialitātē nākotnē un veicināt medicīnas terminoloģijas angļu valodā apguvi un tās praktisko lietošanu.

Priekšzināšanas

Vispārīgās angļu valodas zināšanas un prasmes vidusskolas programmas līmenī un nokārtots CE angļu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti
1) atpazīs medicīnas terminoloģiju dažāda veida informācijas avotos angļu valodā,
2) nosauks medicīnas jomā visbiežāk izmantojamos terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā,
3) izskaidros dažādas ar medicīnas jomu saistītas parādības, izmantojot medicīnas terminoloģiju angļu valodā, kas pamatojas uz latīņu-grieķu medicīnas terminoloģiju un specifisko medicīnas terminoloģiju angļu valodā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti
1) pratīs atrast nepieciešamo medicīnas informāciju no dažādiem avotiem,
2) pratīs atlasīt, apkopot, analizēt un pareizi izmantot medicīnas terminoloģiju angļu valodā komunikācijai (piemēram, sarunās, diskusijās, prezentācijās u.c.) medicīnas diskursā,
2) izmantos piemērotus angļu valodas izteiksmes līdzekļus, lai izteiktu savu viedokli, to argumentētu un aktīvi iesaistītos sarunās un diskusijās par dažādām medicīnas tēmām,
3) sniegs iegūtās un izanalizētās informācijas, kas iegūta no dažādiem avotiem, apkopojumu, izmantojot atbilstošu medicīnas terminoloģiju angļu valodā.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto medicīnas terminoloģiju angļu valodā jaunās situācijās saistībā ar citos kursos apgūtajām zināšanām un prasmēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsMiervaldis Karulis, Tatjana Zakutajeva
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsMiervaldis Karulis, Tatjana Zakutajeva