Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Uzlabot, papildināt un sistematizēt krievu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas pamatzināšanas krievu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• atpazīt un krieviski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju, kas saistīta ar sievietes un jaundzimušā veselību un aprūpi;
• izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galvenu domu, nepieciešamo informāciju;
• nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas;
• aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi;
• atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana, saskaņošana ar īpašības vārdu; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmajā kārtā; vēlējuma un pavēles izteiksmes formu veidošana, divdabju lietošana u.c.).

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem;
• paskaidrot dažādas izmeklēšanas procedūras (asinsspiediena mērīšana, temperatūras mērīšana, asins analīžu noņemšana, injekciju izdarīšana, utt.);
• dot padomus sievietēm par veselīgu dzīvesveidu;
• pastāstīt par dažādām telpām slimnīcā un dzemdību nodaļā;
• izstāstīt, kā atrast kādu telpu slimnīcā un dzemdību nodaļā;
• atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu;
• ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām.

Kompetences

Spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām un salīdzināt ar medicīnas studijām Krievijā; spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursIerobežota izvēle