Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt, kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības likumus;
• gramatikas likumus par vārdu saskaņošanu anatomijas terminos, par to uzbūvi, skaidrošanu un tulkošanu;
• anatomijas terminoloģijā lietotos, kā arī zinātniskajā un profesionālajā darbībā nepieciešamos terminus.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs:
• pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus;
• tos identificēt, veidot, skaidrot, klasificēt un salīdzināt;
• izprast latīņu "spārnotos" teicienus, interpretēt to nozīmi.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas terminus mācību situācijās, zinātniskajā un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA1BakalaursObligāts
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligāts