Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Aija Zilvestre
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminoloģiju; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē; mācību un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• kā definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• kā identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus, kā arī nosaukt latīņu un grieķu cilmes priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
• nosaukt grieķu cilmes klīniskās terminoloģijas terminelementus un skaidrot to nozīmi;
• nosaukt anatomijas un klīnisko terminu veidošanas un lietošanas likumus.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs:
• pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus;
• identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus;
• identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• interpretēt un lietot latīņu „spārnotos” teicienus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsMiervaldis Karulis, Ņina Zazerska, Vita Vīksne, Ināra Ābelīte, Olga Voika
Medicīna1MaģistrsObligātsAija Zilvestre, Maija Lagzdone, Ināra Ābelīte, Vita Vīksne
Medicīna1MaģistrsObligātsMiervaldis Karulis, Ņina ZazerskaInāra Ābelīte, Vita Vīksne, Olga Voika,
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Aija Zilvestre
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsŅina Zazerska
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsŅina Zazerska, Olga Voika, Ināra Ābelīte, Miervaldis Karulis, Vita Vīksne
Medicīna2MaģistrsObligātsVita Vīksne, Aija Zilvestre, Ināra Ābelīte, Maija Lagzdone
Medicīna2MaģistrsObligātsVita Vīksne, Ņina Zazerska, Miervaldis Karulis, Ināra Ābelīte, Olga Voika
Zobārstniecība1MaģistrsObligātsŅina Zazerska
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsAija Zilvestre, Maija Lagzdone, Ināra Ābelīte, Vita Vīksne, Ieva Fībiga
Medicīna1MaģistrsObligātsVita Vīksne, Ņina Zazerska, Miervaldis Karulis, Olga Voika, Ināra Ābelīte
Medicīna2MaģistrsObligātsŅina Zazerska, Ināra Ābelīte, Olga Voika, Vita Vīksne
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsIeva Fībiga, Vita Vīksne, Aija Zilvestre, Ināra Ābelīte
Medicīna2MaģistrsObligātsOlga Voika, Vita Vīksne, Ināra Ābelīte, Miervaldis Karulis, Ņina Zazerska
Medicīna1MaģistrsObligātsŅina Zazerska, Olga Voika, Vita Vīksne, Ināra Ābelīte, Miervaldis Karulis
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsVita Vīksne, Aija Zilvestre, Ieva Fībiga, Līva BodnieceInāra Ābelīte,
Medicīna1MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Ņina Zazerska, Olga Voika, Vita Vīksne, Ieva FībigaMiervaldis Karulis,
Medicīna2MaģistrsObligātsŅina ZazerskaOlga Voika, Vita Vīksne, Ināra Ābelīte, Miervaldis Karulis,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsLīva Bodniece, Ieva Fībiga, Vita Vīksne, Aija Zilvestre
Medicīna2MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Ieva Fībiga, Vita Vīksne, Olga Voika, Ņina Zazerska
Medicīna1MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Miervaldis Karulis, Vita Vīksne, Olga Voika, Ņina Zazerska, Ieva Fībiga
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsAija ZilvestreIeva Fībiga, Vita Vīksne, Līva Bodniece,
Medicīna1MaģistrsObligātsMiervaldis KarulisInāra Ābelīte, Vita Vīksne, Ieva Fībiga, Olga Voika, Ņina Zazerska,
Medicīna2MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Ieva Fībiga, Ņina ZazerskaMiervaldis Karulis, Vita Vīksne, Olga Voika,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsLīva Bodniece, Ieva Fībiga, Vita Vīksne, Aija Zilvestre
Medicīna2MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Ieva Fībiga, Miervaldis Karulis, Vita Vīksne, Olga Voika, Ņina Zazerska
Medicīna1MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Ieva Fībiga, Miervaldis Karulis, Vita Vīksne, Olga Voika, Ņina Zazerska
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsIeva Fībiga, Aija Zilvestre, Vita Vīksne, Līva Bodniece
Medicīna1MaģistrsObligātsŅina Zazerska, Ināra Ābelīte, Olga Voika, Ieva Fībiga, Vita VīksneMiervaldis Karulis,
Medicīna2MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Ņina Zazerska, Ieva Fībiga, Olga Voika, Vita VīksneMiervaldis Karulis,
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsAija Zilvestre, Vita Vīksne, Ieva Fībiga, Līva Bodniece
Medicīna2MaģistrsObligātsIeva Fībiga, Ināra Ābelīte, Miervaldis Karulis, Ņina Zazerska, Vita Vīksne, Olga Voika
Medicīna1MaģistrsObligātsInāra Ābelīte, Ieva Fībiga, Miervaldis Karulis, Ņina Zazerska, Vita Vīksne, Olga Voika, Līva Bodniece
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsIeva Fībiga, Līva Bodniece, Ināra Ābelīte, Miervaldis Karulis, Ņina Zazerska, Olga Voika, Vita Vīksne