Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dagnija Deimante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Veidot studējošo zināšanas un izpratni par latīņu valodas lietošanu un nozīmi medicīnas terminoloģijas apguvē, novērtēt latīņu valodas nozīmi citu studiju kursu apguvē.

Priekšzināšanas

Latīņu alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais prot:
• paskaidrot medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• atpazīt un nosaukt latīņu un grieķu valodas priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
• paskaidrot grieķu valodas terminu elementus un to nozīmi;
• pastāstīt par likumsakarībām anatomijas un klīnisko terminu veidošanā, skaidrošanā un lietošanā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students spēj:
• pareizi lasīt un rakstīt medicīnas terminus;
• veidot jaunus vārdus un tos identificēt;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus;
• lasīt latīņu terminoloģiju receptūrā;
• interpretēt latīņu „spārnotos” teicienus, izprast to nozīmi.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves students spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsDagnija Deimante