Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_102LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Apgūt krievu valodas medicīnas terminoloģijas pamatus un sarunvalodas prasmes saziņai ar pacientiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Krievu valodas alfabēts, skaņas un burti, intonācijas modeļi, izruna. Sasveicināšanās un iepazīšanās.Nodarbības1.00auditorija
2Ķermeņa daļas, lietvārdu dzimte.Nodarbības1.00auditorija
3Ķermeņa daļas, lietvārdu daudzskaitlis, īpašības vārdi.Nodarbības1.00auditorija
4Ģimene, dzīvesvieta, darbības vārda konjugācija tagadnē.Nodarbības1.00auditorija
5Dienas gaita, pulksteņa laiks, skaitļa vārdi.Nodarbības1.00auditorija
6Uzturs, pārtikas produkti, ēdienreizes.Nodarbības1.00auditorija
7Iekšējo orgānu nosaukumi.Nodarbības1.00auditorija
8Anamnēzes ievākšana, pases daļa, jautājuma vārdi.Nodarbības1.00auditorija
9Anamnēzes ievākšana, pacienta sūdzības. Slimnieka medicīniskā karte.Nodarbības1.00auditorija
10Cilvēka ārējais izskats.Nodarbības1.00auditorija
11Sāpes, sāpju raksturs.Nodarbības1.00auditorija
12Orgānu sistēmas.Nodarbības2.00auditorija
13Slimību nosaukumi, svarīgākie simptomi.Nodarbības2.00auditorija
14Pacienta izmeklēšana, instrukcijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētiem uzdevumiem; vingrinājumu rakstīšana; individuālas vārdnīcas izveide; darbs ar papildmateriāliem un internetu. Nodarbību apmeklējums 80%; aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; • regulāra mājas darbu izpilde; • I semestra beigās ieskaite; • II semestra beigās eksāmens (rakstveidā – daudzatbilžu tests valodas lietojumā un savietošanas uzdevumi).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • zinās sarunu tēmu leksikas minimumu; • zinās vienkāršākās valodas likumības; • pratīs nosaukt cilvēka ķermeņa daļas un orgānus; • zinās biežāk sastopamo saslimšanu simptomus.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • uztvert vienkāršu sev nepieciešamu informāciju; • sniegt mutvārdu informāciju par sevi, ģimeni, ikdienas norisēm; • jautāt un atbildēt uz jautājumiem; • lietot krievu valodu viegli uztveramā ikdienas saziņas procesā; • atlasīt un izmantot medicīnas terminoloģiju saziņā ar pacientu, t.sk. ievākt anamnēzi.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs lietot krievu valodu vienkāršā ikdienas komunikācijā un praktiski izmantot apgūto medicīnas terminoloģiju studiju nolūkiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Л.В. Миллер., Жили-были 28 уроков русского языка для начинающих. Санкт-Петербург, Златоуст, 2006.
2J. Ovsijenko „Krievu valoda iesācējiem” Rīga, Zvaigzne, 2004.
3Pille lsona „Īsa krievu valodas gramatika” Rīga, Zvaigzne, 2005.
Papildus literatūra
1Сборник упражнений по грамматике русского языка, Санкт-Петербург, 2003.
Citi informācijas avoti
1www.medicport.ru www.med.ru www.russian-as-foreign-language.com