Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Maija Pozemkovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MVI_006LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maija Pozemkovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Medicīnas vēstures institūts
Struktūrvienības vadītājs:Juris Salaks
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamata priekšzināšanas vēsturē un dabaszinātnēs.
Mērķis:
Demonstrēt studentiem, ka medicīnas vēsture ir pētniecības disciplīna, kuras pārzināšana var būtiski paplašināt izpratni par medicīnas teorijām, praksēm un ētiskajām pamatnostādnēm mūsu dienās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Medicīnas vēstures periodizācija.Lekcijas1.00auditorija
2Medicīnas vēstures avoti.Nodarbības1.00cits
3Seno laiku medicīna.Lekcijas1.00cits
5Hipokratiskā medicīna un tās tradīcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Medicīniskā Rīga.Nodarbības1.00cits
7Viduslaiku medicīna.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00cits
8Jaunie laiki medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Jaunāko laiku medicīna.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00cits
10Latvijas medicīna līdz 1918. gadam.Lekcijas1.00auditorija
11Latvijas medicīna.Nodarbības1.00cits
12Latvijas medicīna 20. gadsimtā.Lekcijas1.00auditorija
13Patstāvīgā darba aizstāvēšana.Nodarbības2.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Argumentēts referāts medicīnas vēsturē.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju apmeklējums (10%), nodarbību apmeklējums un aktīva dalība tajās (40%), pārbaudes darbs ar daudzizvēļu atbilžu jautājumiem (30%), gala ieskaite (20%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti nosauks un aprakstīs medicīnas vēstures attīstības posmus, raksturos sabiedrības, dažādu zinātņu nozaru un medicīnas attīstības kopsakarības, uzskaitīs nozīmīgāko medicīnas zinātņu atklājumu hronoloģiju, kā arī nosauks faktus par medicīnas atklājumiem un to nozīmi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs pētīt un izvērtēt vēsturiskos avotus, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnas attīstībā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus. Studentiem būs prasme kritiski novērtēt atklājumu nozīmi medicīnā, sabiedrības attīstībā un slimību profilaksē.
Kompetences:Balstoties uz iegūtajām zināšanām un faktiem, studenti spēs argumentēt medicīnas atklājumu nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Arons K.Ē. Medicīnas vēsture:senie laiki. - R., 1993
2Derums V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība. - R., 1988
3Vīksna V. Dodot gaismu sadegu. - R., 1983
4Vīksna V. Ārstu zvaigznājs. - R., 2015
5Vīksna V. Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā. - R., 2016
6Kelly K. The History of Medicine. Early Civilizations: Prehistoric Times to 500BC. - Infobase publishing, 2009
7Kelly K. The History of Medicine. The Middle Ages: 500 - 1450.- Infobase publishing, 2009
8Kelly K. The History of Medicine. The Scientific Revolution and Medicine: 1450 -1700. - Infobase publishing, 2009
9Kelly K. The History of Medicine. Old World and New: Early Medical care: 1700 - 1840.- Infobase publishing, 2010
10Miles S.H. The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine. Oxford University Press, 2004
Papildus literatūra
1Vīksna A. Medicīnas sākumi Latvijas novados. - R., 1993
2Vīksna A. Latgales āsrti un ārstniecība. - R., 2004
3Vīksna A. Pa ārstu takām. - R., 1990
4Cochran J. An Illustrated History of Medicine. - London, 1996
5Rooney A. The Story of Medicine: from early healing to the miracles of the moderne medicine. - London, 2009
6Kelly K. The History of Medicine. The Medicine Today: 2000 - Present. - Infobase publishing, 2010
7Kelly K. The History of Medicine. Medicine Becomes the Science. - Infobase publishing, 2010
Citi informācijas avoti
1Acta medico-historica Rigensia
2P.Stradiņa medicīnas vēstures muzeja ekspozīcija un krājums