Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kalvis Brangulis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kalvis Brangulis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas36
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas72
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ķīmija un bioloģija vidusskolas līmenī
Mērķis:
Iegūt zināšanas par dzīvo organismu makromolekulu strukturālajām un funkcionālajām īpašībām. Iegūt zināšanas par ķīmiskajām reakcijām, mijiedarbību un galvenajiem vielmaiņas procesiem, kas notiek cilvēka organismā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aminoskābes un proteīni (1).Lekcijas1.00auditorija
2Aminoskābes un proteīni (2).Lekcijas1.00auditorija
3Enzīmi. Struktūra, mehānismi, kinētika (1).Lekcijas1.00auditorija
4Enzīmi. Struktūra, mehānismi, kinētika (2).Lekcijas1.00auditorija
5Vitamīni un koenzīmi (1).Lekcijas1.00auditorija
6Vitamīni un koenzīmi (2).Lekcijas1.00auditorija
7Metabolisma pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
8Ogļhidrātu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
9Lipīdu metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
10Aminoskābju metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
11Metabolisma integrācija un regulācija.Lekcijas1.00auditorija
12Uzturs un vielu maiņa.Lekcijas1.00auditorija
13Olbaltumvielas: krāsu reakcijas, denaturācija.Nodarbības1.00laboratorija
14Hemoproteīni. Hb spektroskopija. Hlorhemīna kristalizēšana.Nodarbības1.00laboratorija
15Enzīmu vispārīgās īpašības un aktivitāte.Nodarbības1.00laboratorija
16Gremošanas procesi. Gremošanas fermentu pierādīšana.Nodarbības1.00laboratorija
17Kolokvijs. Olbaltumvielas. Enzīmi. Gremošana.Nodarbības1.00laboratorija
18Vitamīnu ķīmiskās īpašības. Askorbīnskābes pierādīšana.Nodarbības1.00laboratorija
19Bioloģiskā oksidācija. Oksidoreduktāžu pierādīšana.Nodarbības1.00laboratorija
20Glikolīze. Glikolīzes intermediātu pierādīšana.Nodarbības1.00laboratorija
21Taukskābju oksidācija. Ketonvielu noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
22Aminoskābju metabolisms. Urīnvielas noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
23Kolokvijs. Metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
24Uzturs un vielu maiņa.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – studēt patstāvīgi jaunāko zinātnisko literatūru un integrēt to mācību materiālā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Līdzdalība praktisko nodarbību laikā, 2. Dalība mutiskos problēmrisinājumu semināros, 3. Rakstiski starpposmu kolokviji. 4. Rakstisks daudzjautājumu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs: 1. Pamatot attiecīgo bioķīmisko procesu norisi normālu gaitu un paredzēt iespējamās izmaiņas pie dažādām novirzēm. 2. Analizēt un pamatot medikamentu ietekmi uz metabolisma procesu, kā arī paredzēt kādas sekas tas var izraisīt organismā. 3. Analizēt bioķīmiski iegūtos datus medikamentozo terapiju gaitā, tos adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: 1. Pastāstīt par cilvēka organisma veidojošo molekulu uzbūvi un nozīmi, 2. Raksturot enzīmu darbību, 3. Definēt galvenos bioenerģētikas un vielmaiņas principus, to regulācijas iespējas. 4. Analizēt un novērtēt ogļhidrātu, lipīdu un aminoskābju metabolisma gaitu un tā hormonālo regulāciju. 5. Pamatot medikamentu ietekmi uz metabolisma procesiem cilvēkā.
Kompetences:Pratīs paredzēt un analizēt medikamenta iedarbību uz vielmaiņas procesiem, un medikamentozo terapiju gaitā iegūtos datus adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Victor Rodwell, P. Anthony Weil, David Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly. Harper's Illustrated Biochemistry, 30th Edition, 2018.
Papildus literatūra
1Nelson, D., and Cox, M. Lehninger principles of biochemistry, 7th Edition, 2017.
2Denise R. Ferrier. Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry, 6th Edition, 2014.
Citi informācijas avoti
1e-studijas (http://estudijas.rsu.lv/).