Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kalvis Brangulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Iegūt zināšanas par dzīvo organismu makromolekulu strukturālajām un funkcionālajām īpašībām. Iegūt zināšanas par ķīmiskajām reakcijām, mijiedarbību un galvenajiem vielmaiņas procesiem, kas notiek cilvēka organismā.

Priekšzināšanas

Ķīmija un bioloģija vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs:
1. Pamatot attiecīgo bioķīmisko procesu norisi normālu gaitu un paredzēt iespējamās izmaiņas pie dažādām novirzēm.
2. Analizēt un pamatot medikamentu ietekmi uz metabolisma procesu, kā arī paredzēt kādas sekas tas var izraisīt organismā.
3. Analizēt bioķīmiski iegūtos datus medikamentozo terapiju gaitā, tos adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
1. Pastāstīt par cilvēka organisma veidojošo molekulu uzbūvi un nozīmi.
2. Raksturot enzīmu darbību.
3. Definēt galvenos bioenerģētikas un vielmaiņas principus, to regulācijas iespējas.
4. Analizēt un novērtēt ogļhidrātu, lipīdu un aminoskābju metabolisma gaitu un tā hormonālo regulāciju.
5. Pamatot medikamentu ietekmi uz metabolisma procesiem cilvēkā.

Kompetences

Pratīs paredzēt un analizēt medikamenta iedarbību uz vielmaiņas procesiem, un medikamentozo terapiju gaitā iegūtos datus adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF2MaģistrsObligātsKalvis Brangulis, Uldis Apsalons
Zobārstniecība, SSNSF2MaģistrsObligātsKalvis Brangulis, Jeļena Krasiļņikova
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz2MaģistrsObligāts