Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:11 / 16.5
Kursa vadītājs:Dace Reihmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ķīmija; Bioķīmija

Mērķis

Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par cilvēka organismā notiekošajiem bioķīmiskajiem procesiem (gremošanu un metabolismu) molekulārā līmenī. Veicināt izpratni par bioķīmisko procesu regulācijas mehānismiem gan molekulārā, gan fizioloģiskā līmenī. Skaidrot dažādu audu/orgānu (šūnu metabolisms) bioķīmisko procesu savstarpējās atšķirības un to specifiskas adaptācijas. Gūt ieskatu patoloģiskos procesos, kas saistīti ar enerģijas metabolismu. Zināt būtisku bioķīmisko marķieru pielietojumu un izprast to kvantitatīvo un kvalitatīvo noteikšanas metožu darbības pamatprincipus.

Priekšzināšanas

Fizika, ķīmija, bioloģija, anatomija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs:
• izskaidrot un aprakstīt olbaltumvielu, lipīdu, nukleīnskābju un ogļhidrātu sintēzi un hidrolīzi;
• nosaukt enzīmu aktivitāti ietekmējošos faktorus;
• iedalīt gremošanas enzīmus atkarībā no to darbības mehānisma, nosaukt galveno uzturvielu klašu gremošanā iesaistītos enzīmus;
• nosaukt un atpazīt ogļhidrāta metabolisma pamata metabolītus, nosaukt enzīmus un raksturot to darbības principu, izskaidrot metabolisko ceļu un ciklu (piemēram, glikolīze, oksidatīvā dekarboksilācija, Krebsa cikls, glikogēna sintēze un noārdīšana u.c.) nozīmi un regulāciju;
• nosaukt un atpazīt lipīdu metabolisma pamata metabolītus, nosaukt enzīmus un raksturot to darbības principu, izskaidrot metabolisko ceļu (beta oksidācijas, taukskābju un holesterīna sintēzes u.c.) nozīmi un regulāciju;
• nosaukt un atpazīt aminoskābju metabolisma pamata metabolītus, nosaukt enzīmus un raksturot to darbības principu, izskaidrot metabolisko ceļu (amonjaka detoksifikācija, urīnvielas sintēze u.c.) nozīmi un regulāciju;
• raksturot metaboliskos ceļus, kas cilvēka organismā saista ogļhidrātus, lipīdus un aminoskābes un ļauj šīm vielu grupām veikt savstarpējas pārvērtības, nosaukt kādi hormoni ietekmē šīs pārvērtības;
• nosaukt un izskaidrot pamata komplikācijas, kas saistītas ar apgūto bioķīmisko ceļu disfunkciju (piemēram, laktoacidoe, ketoacidoze u.c.);
• nosaukt un izskaidrot dažādu audu/orgānu (šūnu metabolisms) bioķīmisko procesu savstarpējās atšķirības un to specifiskas adaptācijas;
• apgūt metodes, kas nepieciešamas, lai praktiski veiktu klīniski diagnostiskas bioķīmijas analīzes.

Prasmes

1. Zināšanu pielietojums – spēja:
• izskaidrot, kā tiek ietekmēta enzīmu aktivitāte, pamatojot to ar enzīmu darbības mehānismu;
• secīgi izskaidrot molekulu šķelšanu gremošanas traktā, identificēt šķelšanas galaproduktus;
• secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, ogļhidrātu noārdīšanu enerģijas iegūšanai un ogļhidrātu rezervju izveidošanai;
• secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, lipīdu noārdīšanu enerģijas iegūšanai un ogļhidrātu rezervju izveidošanai;
• secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, aminoskābju noārdīšanu enerģijas iegūšanai, oglekļa skeleta tālāko likteni un amonija detoksifikāciju;
• secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, tauku un cukuru savstarpējās pārvērtības, novērtēt, kurās metaboliskajās situācijā šīs pārvērtības notiek;
• izskaidrot cilvēka organisma funkcionālā stāvokļa noteikšanai izmantoto bioloģisko paraugu (asinis un urīns) bioķīmisko analīžu pielietojumu un darbības pamatprincipu.
2. Prasme risināt situāciju uzdevumus.
3. Prasme izmantot zinātnisko literatūru kā informācijas avotu.
4. Prasme darbā laboratorijā ar paaugstinātām drošības prasībām.
5. Komunikācijas prasmes, kas iegūtas organizētā grupu darbā.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēs:
• analizēt iespējamās izmaiņas enzīmu regulācijā pie dažādiem homeostāzes traucējumiem, prognozēt sekas uz kopējo metabolismu;
• analizēt iespējamās izmaiņas gremošanas procesā pie noteiktu gremošanas enzīmu zemas aktivitātes, prognozēt sekas uz kopēju uzņemto vielu spektru;
• analizēt iespējamās izmaiņas cilvēka metabolismā pie kāda no ogļhidrātu, lipīdu, aminoskābju ceļa darbības traucējumiem, prognozēt to ietekmi uz pārējiem metaboliskajiem ceļiem un cilvēka homeostāzi;
• izmantot laboratorijas darbos iegūto prasmi – sagatavot un veikt eksperimentu, lietot attiecīgo aparatūru, novērtēt rezultātus – tālākā praktiskā vai zinātniskā darbā;
• integrēt bioķīmijas zināšanas kā daļu no kopējām zināšanām par cilvēku, veicinot pilnvērtīgu cilvēka kā vienota organisma uztveri.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsObligātsDace Reihmane, Ināra Nokalna, Ingus Pērkons, Jeļena Krasiļņikova, Jeļena Raudeniece, Kalvis Brangulis, Uldis Apsalons, Jevgēnija Vladiko, Asnāte Elizabete Universa, Linda Laizāne, Agnese Kokina, Mihails Haļitovs
Medicīna, SSNMF2MaģistrsObligātsEva Emīlija Česle, Ingus Pērkons, Jeļena Raudeniece, Dace Reihmane, Jeļena Krasiļņikova, Mihails Haļitovs, Uldis Apsalons, Kalvis Brangulis, Kristiāna Kovtuna, Jevgēnija Vladiko, Asnāte Elizabete Universa, Linda Laizāne, Agnese Kokina
Medicīna, SSNMFz3MaģistrsObligātsIngus Pērkons, Toms Jānis Eglītis, Dace Reihmane, Kalvis Brangulis, Kristiāna Kovtuna, Ilze Izabella Dindune, Agnese Kokina, Jeļena Raudeniece, Eva Emīlija Česle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsObligātsEva Emīlija Česle, Ilze Izabella Dindune, Agnese Kokina, Ingus Pērkons, Jeļena RaudenieceToms Jānis Eglītis, Dace Reihmane, Kalvis Brangulis, Kristiāna Kovtuna,
Medicīna, SSNMF3MaģistrsObligātsEva Emīlija Česle, Agnese Kokina, Linda Laizāne, Asnāte Elizabete Universa, Ingus Pērkons, Jeļena Raudeniece, Dace Reihmane, Jeļena Krasiļņikova, Mihails Haļitovs, Uldis Apsalons, Jevgēnija Vladiko, Kalvis Brangulis, Kristiāna Kovtuna
Medicīna, MF3MaģistrsObligātsDace Reihmane, Agnese Kokina, Asnāte Elizabete Universa, Linda Laizāne, Ingus Pērkons, Jeļena RaudenieceJeļena Krasiļņikova, Mihails Haļitovs, Uldis Apsalons, Ināra Nokalna, Jevgēnija Vladiko, Kalvis Brangulis,