Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Edvīns Miklaševičs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīniskā ģenētika

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un slimību attīstībā, palīdzēt izprast zinātnes lomu medicīnas attīstībā, attīstīt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā ārsta praksē.

Priekšzināšanas

Molekulārā bioloģijā un ģenētikā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, fizikā un bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs atpazīt un raksturot cilvēka ģenētiskās patoloģijas galvenos tipus, to īpatnības un iedzimšanas likumības; izklāstīt cilvēka pazīmju iedzimšanas likumsakarības; raksturot pārmantotas un sporādiskas mutācijas, to izpausmi cilvēka organismā un saistību ar patoloģiju; izskaidrot genotipa mijiedarbību ar ārējās vides faktoriem un tās nozīmi cilvēka multifaktoriālo patoloģiju attīstībā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs analizēt un aprēķināt ģenētiskās patoloģijas risku pēcnācējiem, identificēt biežākās ģenētiskās patoloģijas.

Kompetences

Studējošie teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā darbībā. Studējošie varēs attiecināt gēnu defektu funkciju traucējumus uz organisma patoloģiju kopumā. Izpratīs iedzimtības lomu slimību etioloģijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Sandra Arikane, Jānis Kungs, Laura HippeAgrita Puzuka, Agnese Zariņa, Jānis Ķimsis,
Medicīna3MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Aija StrodeJānis Kungs, Jānis Ķimsis, Agnese Zariņa, Agrita Puzuka, Laura Hippe,
Pediatrija3MaģistrsObligātsSandra Arikane, Jānis Kungs, Edvīns Miklaševičs
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Linda Gailīte, Jānis Kungs, Agnese Zariņa, Nora Kriķe, Jānis Ķimsis, Vilnis Šķipars, Renāte Šukele
Medicīna3MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Laura Hippe, Aija Strode, Jānis Ķimsis, Linda Gailīte, Agrita Puzuka, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Agnese Zariņa
Pediatrija4MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Jānis Kungs, Nora Kriķe
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Agnese Zariņa, Jānis Kungs, Aija Strode, Agrita Puzuka, Jānis Ķimsis, Laura Hippe
Medicīna3MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Agnese Zariņa, Agrita Puzuka, Aija Strode, Jānis Kungs, Jānis Ķimsis, Laura Hippe
Medicīna4MaģistrsObligātsEdvīns Miklaševičs, Agnese Zariņa, Agrita Puzuka, Aija Strode, Jānis Ķimsis, Jānis Kungs, Laura Hippe
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligāts
Medicīna3MaģistrsObligāts
Medicīna4MaģistrsObligāts