Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Angļu
Vadītājs
Lāsma Asare

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_067LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Fizika; Medicīniskā fizikaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lāsma Asare
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv, fizikaatrsu[pnkts]lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)14Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas28
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas34
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par matemātiku un fiziku.
Mērķis:
1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajām lāzeru izmantošanas iespējām medicīnā un sniegt pamatzināšanas audu optikā. 2. Sniegt teorētiskas zināšanas par lāzeru un intensīvi pulsējošās gaismas terapijas pielietojumiem medicīnā. 3. Iemācīt studentus novērtēt lāzeru ietekmi uz cilvēku ķermeni, audiem un prognozēt tā izmaiņas lāzera jaudas ietekmē; zināt drošības līdzekļus, pamatnoteikumus un standartus darbā ar lāzeriem; lietot un ievērot drošības normas darbā ar lāzeriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Lāzeru darbības fizikālie pamatprincipi. Atomu spontānais un stimulētais starojums. Inversā līmeņu apdzīvotība. Optiskās un elektriskās "uzpumpēšanas" shēmas. Lāzeru rezonators. Lāzeru darbības nepārtrauktais un impulsu režīms.Lekcijas1.00auditorija
2Lāzeru drošība. Medicīnas lāzeru drošības klases un tām atbilstošie potenciālie audu bojājumi. Medicīniskā personāla un pacientu lāzeru lietošanas drošības noteikumi. Aizsargbrilles un citi drošības līdzekļi. Brīdinājuma zīmes par lāzerstarojumu. Lāzeru drošības standarti.Lekcijas1.00auditorija
3Lāzerstarojuma iedarbība uz audiem. Dzīvie audi no optikas viedokļa. Izkliedes un absorbcijas īpatnības audos. Terapeitiskā loga jēdziens. Ādas optikas un asins optikas pamati.Lekcijas1.00auditorija
4Ādas optikas un asins optikas pamati. Lāzerstarojuma – audu mijiedarbība. Lāzeru izraisītie fotoķīmiskie, fototermiskie un fotosabrukšanas efekti. Lāzerstarojuma iespiešanās dziļums audos. Šūnu nekroze. Kritiskā lāzeru jauda/ enerģija audu fotokoagulācijai, fotoablācijai, pārogļošanai un iztvaicēšanai.Lekcijas1.00auditorija
5Lāzeru veidi. Medicīnisko lāzeru galvenie tipi un konstrukcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Lāzeru izmantošana terapijā un diagnostikā. Lāzeru fluorescences diagnostika: pamatprincipi un pielietojumi onkoloģijā, kardioloģijā un zobārstniecībā.Lekcijas1.00auditorija
7Lāzeru doplerogrāfijas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
8Lāzeri dermatoloģijā. Fotodinamiskās terapijas princips. Kosmetoloģiskie lāzeru pielietojumi. Ugunszīmju un tetovējumu dzēšanas ar lāzerstarojumu fizikālie principi. Lāzerepilācija.Lekcijas1.00auditorija
9Lāzeri ķirurģijā. Lielas jaudas lāzeru pielietojumi. Lāzerskalpelis. Lāzeru ķirurģijas, lāzeru angioplastijas un lāzeru zobārstniecības pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
10Lāzeri ķirurģijā: acu ķirurģija, izmantojot lāzeru. Audu metināšana ar lāzerstarojumu.Lekcijas1.00auditorija
11IPL (intense pulsed light) terapija: IPL klasifikācija. Iedarbības mehānismi. IPL terapijas pielietojumi dermatoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
12Seminārs par dermatoloģiju un ķirurģiju.Lekcijas1.00auditorija
13Seminārs par terapiju un diagnostiku.Lekcijas1.00auditorija
14Seminārs par lāzeru ķirurģiju.Lekcijas1.00auditorija
15Laboratorijas darbi: Audu sildīšana ar IR lāzeru. Ādas fluorescences spektra uzņemšana. Fotoablācija.Nodarbības1.00laboratorija
16Eksperimentālo datu apstrāde - aprēķini, diagrammu konstruēšana, secinājumu uzrakstīšana. Praktisko darbu pieņemšana.Nodarbības1.00datorklase
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa laikā studenti veic individuālu darbu - praktiskos aprēķinus atbilstoši kursa tēmām. Prezentācija: Katrs students sniedz mutisku priekšstatu par medicīnas lāzeru fizisko principu un pielietojumu izpratni.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenti tiek vērtēti pēc nodarbību/lekciju aktivitātēm: apmeklējums un mutiska prezentācija par studiju tēmu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot kursu studenti spēs: 1. Korekti lietot lāzerfizikas terminus. 2. Diskutēt par atšķirībām starp nepārtrauktu un impulsa lāzera sistēmu. 3. Izklāstīt lāzerdrošības pamatus. 4. Saprast, kā lāzeru ietekmē tā izejas raksturlielumus. 5. Novērtēt lāzeru sistēmu īpašības, pamatojoties uz zināšanām par to konstrukciju. 6. Izklāstīt lāzeru nozīmi medicīnā, to pielietojumu diagnostikas un terapijas procesos.
Prasmes:Studenti varēs izmantot fiziskos principus mūsdienu medicīnas lāzeriekārtās tālākām studijām. Pratīs atpazīt biežāk izmantot lāzeru veidus un drošības klases.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt lāzeru darbību, to fizikālo uzbūvi un iedarbību uz cilvēka ķermeni, un pamatot lāzeru izmantošanu medicīnā. Kursa beigās studenti spēs piemērot medicīnisko lāzeru efektīvas izmantošanas principus un zināšanas par riskiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1W.T. Silfvast. Laser Fundamentals. Cambridge University Press, 1996.