Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lāsma Asare

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_041LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Fizika; Medicīniskā fizikaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lāsma Asare
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv, fizikaatrsu[pnkts]lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par matemātiku un fiziku. Pirms nodarbību apmeklēšanas jābūt apmeklētām lekcijām dotajā kursā un nokārtotai semestra ieskaitei.
Mērķis:
1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajām lāzeru izmantošanas iespējām medicīnā un sniegt pamatzināšanas audu optikā. 2. Sniegt teorētiskas zināšanas par lāzeru un intensīvi pulsējošās gaismas terapijas pielietojumiem medicīnā. 3. Iemācīt studentus novērtēt lāzeru ietekmi uz cilvēku ķermeni, audiem un prognozēt tā izmaiņas lāzera jaudas ietekmē; zināt drošības līdzekļus, pamatnoteikumus un standartus darbā ar lāzeriem; lietot un ievērot drošības normas darbā ar lāzeriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lāzeru darbības fizikālie pamatprincipi. Atomu spontānais un stimulētais starojums. Inversā līmeņu apdzīvotība. Optiskās un elektriskās "uzpumpēšanas" shēmas. Lāzeru rezonators. Lāzeru darbības nepārtrauktais un impulsu režīms.Lekcijas1.00auditorija
2Lāzeru drošība. Medicīnas lāzeru drošības klases un tām atbilstošie potenciālie audu bojājumi. Medicīniskā personāla un pacientu lāzeru lietošanas drošības noteikumi. Aizsargbrilles un citi drošības līdzekļi. Brīdinājuma zīmes par lāzerstarojumu. Lāzeru drošības standarti.Lekcijas1.00auditorija
3Lāzerstarojuma iedarbība uz audiem. Dzīvie audi no optikas viedokļa. Izkliedes un absorbcijas īpatnības audos. Terapeitiskā loga jēdziens. Ādas optikas un asins optikas pamati.Lekcijas1.00auditorija
4Lāzerstarojuma iedarbība uz audiem. Lāzerstarojuma-audu mijiedarbība. Lāzeru izraisītie fotoķīmiskie, fototermiskie un fotosabrukšanas efekti. Lāzerstarojuma iespiešanās dziļums audos. Šūnu nekroze. Kritiskā lāzeru jauda/enerģija audu fotokoagulācijai, fotoablācijai, pārogļošanai un iztvaicēšanai.Lekcijas1.00auditorija
5Lāzeru veidi. Medicīnisko lāzeru galvenie tipi un konstrukcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Lāzeru izmantošana terapijā un diagnostikā. Lāzeru fluorescences diagnostika: pamatprincipi un pielietojumi onkoloģijā, kardioloģijā un zobārstniecībā. Lāzeru doplerogrāfijas pamatprincips.Lekcijas1.00auditorija
7Lāzeri dermatoloģijā. Fotodinamiskās terapijas princips. Kosmetoloģiskie lāzeru pielietojumi. Ugunszīmju un tetovējumu dzēšanas ar lāzerstarojumu fizikālie principi. Lāzerepilācija.Lekcijas1.00auditorija
8Lāzeri ķirurģijā. Lielas jaudas lāzeru pielietojumi. Lāzerskalpelis. Lāzeru ķirurģijas, lāzeru angioplastijas un lāzeru zobārstniecības pamatprincipi. Acu ķirurģija, izmantojot lāzeru. Audu metināšana ar lāzerstarojumu.Lekcijas1.00auditorija
9IPL (intense pulsed light) terapija: IPL klasifikācija. Iedarbības mehānismi. IPL terapijas pielietojumi dermatoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
10Seminārs par dermatoloģiju, terapiju un diagnostiku, lāzeru ķirurģiju.Lekcijas1.00auditorija
11Laboratorijas darbi: Audu sildīšana ar IR lāzeru. Fotoablācija.Nodarbības1.00auditorija
12Laboratorijas darbi: Ādas fluorescences spektra uzņemšana.Nodarbības1.00auditorija
13Eksperimentālo datu apstrāde – aprēķini, diagrammu konstruēšana, secinājumu uzrakstīšana. Praktisko darbu pieņemšana.Nodarbības1.00auditorija
14Iepazīšanās ar Stomatoloģijas institūtā izmantotajiem lāzeriem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa laikā studenti veic individuālu darbu – praktiskos aprēķinus atbilstoši kursa tēmām. Prezentācija: Katrs students sniedz mutisku priekšstatu par medicīnas lāzeru fizisko principu un pielietojumu izpratni. Eksperimentālo datu apstrāde un analīze laboratorijas darbos.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenti tiek vērtēti pēc nodarbību/lekciju aktivitātēm: apmeklējums un mutiska prezentācija par studiju tēmu. Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot kursu studenti spēs: 1. Korekti lietot lāzerfizikas terminus. 2. Diskutēt par atšķirībām starp nepārtrauktu un impulsa lāzera sistēmu. 3. Izklāstīt lāzerdrošības pamatus. 4. Saprast, kā lāzeru ietekmē tā izejas raksturlielumus. 5. Novērtēt lāzeru sistēmu īpašības, pamatojoties uz zināšanām par to konstrukciju. 6. Izklāstīt lāzeru nozīmi medicīnā, to pielietojumu diagnostikas un terapijas procesos.
Prasmes:Studenti varēs izmantot fiziskos principus mūsdienu medicīnas lāzeriekārtās tālākām studijām. Pratīs atpazīt biežāk izmantot lāzeru veidus un drošības klases.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt lāzeru darbību, to fizikālo uzbūvi un iedarbību uz cilvēka ķermeni, un pamatot lāzeru izmantošanu medicīnā. Kursa beigās studenti spēs piemērot medicīnisko lāzeru efektīvas izmantošanas principus un zināšanas par riskiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1W.T. Silfvast. Laser Fundamentals. Cambridge University Press, 1996.