Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, māsas, farmaceiti
Kursa apjoms
24 akadēmiskās stundas (3 dienas): teorija – 18 st., prakse – 6 st.
No
Līdz
Norises laiks
Grupa nokomplektēta
Valoda
Latviešu

Programmas mērķi

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par onkoloģisko slimību medikamentozās ārstēšanas iespējām un pamatprincipiem. Ņemot vērā onkoloģisko slimību ārstēšanas specifiku, šajā programmā ietverto tēmu apguve palīdzēs paplašināt zināšanas par onkoloģisko slimību ārstēšanā (ķīmijterapijā, mērķterapijā, endokrīnā terapijā, imūnterapijā) pielietotajiem medikamentiem, to grupām, darbības mehānismu un biežākajām indikācijām. Ārstiem un medicīnas māsām, kas ikdienā strādā ar onkoloģiskajiem pacientiem, sniegt izpratni par audzēju ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanu, medikamentu blakusparādībām, to apzināšanu u ārstēšanas principiem.

Lai gūtu arī praktisku ieskatu par specifiskas medikamentozas ārstēšanas iespējām mūsdienās, tiks sniegtas padziļinātākas zināšanas par biežāko ļaundabīgo audzēju (krūts, priekšdziedzera un kolorektālā ļaundabīgā audzēja) sistēmiskas ārstēšanas veidiem un pamatprincipiem, atbilstoši aktuālākajām ārstēšanas vadlīnijām.

Tēmas

  • Vispārējie medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā
  • Ķīmijterapijas (citostātiķi) vieta onkoloģijā
  • Endokrīnās terapijas vieta onkoloģijā
  • Mērķterapijas vieta onkoloģijā
  • Imūnterapijas vieta onkoloģijā
  • Biežākās sistēmiskās ārstēšanas blakusparādības
  • Ķīmijterapijas medikamentu mijiedarbība ar citiem medikamentiem
  • Krūts vēža sistēmiska ārstēšana
  • Priekšdziedzera vēža sistēmiska ārstēšana
  • Kolorektālā vēža sistēmiska ārstēšana

Pieteikties