Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aigars Reinis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aigars Reinis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, anatomija un fizioloģija
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas par mikroorganismiem un parazītiem kā infekcijas slimību ierosinātājiem un profilakses pasākumiem cīņā ar tiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Ieskats mikrobioloģijas vēsturē. Mikroorganismu klasifikācijas principi. Baktēriju uzbūve. Baktēriju endosporas. Sēnes. Vīrusi.Lekcijas1.00auditorija
2Baktēriju fizioloģija: metabolisma principi, augšana un vairošanās. Ārējās vides objektu un cilvēka organisma normālā mikroflora. Antibiotiskās vielas. Mikroorganismu rezistence pret antibiotiskajām vielām.Lekcijas1.00auditorija
3Lekcijas3.00auditorija
4Imunitāte, tās iedalījums. Iedzimtās imunitātes pamatmehānismi. Iegūtā imunitāte, šūnas, kuras to nodrošina. Imūnas atbildes veidi un pamatmehānismi. Hipersensitivitāte.Lekcijas3.00auditorija
5Nozīmīgākās bakteriālās infekciju ierosinātāji un to profilakses pasākumi: Patogēnie Gr+ un Gr- koki: stafilokoki, streptokoki, neisērijas. Difterijas ierosinātājs. Tuberkulozes ierosinātājs. Enterobaktērijas. Kampilobaktērijas. Helikobaktērijas. Patogēnās sēnes.Lekcijas2.00auditorija
6Aktuālākie vīrusu infekciju ierosinātāji un to profilakse: Respiratorie vīrusi: gripas, paragripas, adeno-, herpesvīrusi. Ērču encefalīta vīruss. Hepatīta A un B vīrusi. HIV. Hospitālās (nozokomiālās) infekcijas un to profilakse.Lekcijas2.00auditorija
7Parazīti. Biežākās parazitārās infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
8Darba noteikumi bakterioloģiskajā laboratorijā. Mikropreparātu pagatavošanas un krāsošanas metodes. Baktēriju kultivēšana. Barotnes. Uzsēšanas tehnika. identifikācijas principi. Gaisa, ūdens mikrofloras noteikšana. Cilvēka organisma – ādas, matu, elpošanas trakta, mutes mikrofloras pārbaude. Vides un cilvēka mikrofloras uzsējumu analīze. Sterilizācija. Dezinfekcija. Jutības noteikšana pret antibiotiķiem.Nodarbības3.00laboratorija
9Sterilizācija un dezinfekcija. Baktēriju jutības noteikšana pret antibiotikajām vielām.Nodarbības1.00laboratorija
10Mikro- un makroorganisma mijiedarbība. Infekcijas slimību diahnostikas shēma. Seroloģiskās reakcijas un to pielietojums infekcijas slimību diagnostikā.Nodarbības2.00laboratorija
11Aktuālākās bakteriālās infekcijas un to mikrobioloģiskās diagnostikas principi (patogēnie koki, tuberkulozes, salmoneloze)Nodarbības1.00laboratorija
12Respiratoro vīrusu diagnostikas principi. Hepatīta vīrusu diagnostikas principi. HIV/AIDS diagnostikas principi.Nodarbības1.00laboratorija
13Aktuālākās parazitārās infekcijas un to profilakses principi.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavot un prezentēt darbus par aktuālākiem infekciju aģentiem, kas var ietekmēt sabiedrības veselību, un to profilakses pasākumiem.
Vērtēšanas kritēriji:
rakstisks eksāmens esejas jautājumu formā
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:students atpazīs galvenos bakteriālo un vīrusu infekciju ierosinātājus un to galvenos infekcijas avotus, pārnešanas ceļus
Prasmes:spēs diskutēt par to patoģenēzes pamatprincipiem un diagnostikas virzieniem
Kompetences:izpratīs sterilizācijas, dezinfekcijas un nespecifisko un specifisko profilakses pasākumu nozīmi šo infekciozo aģentu izplatības ierobežošanā gan vidē, gan cilvēku populācijā un veselības aprūpes iestādēs
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1G.F.Brooks, J.S.Butel, S.A.Morse. Jawetz, Melnick&Adelberg`s Medical Microbiology. 27th Edition. Lange Medical Books, USA, 2016.
Papildus literatūra
1Vaira Īrisa Kalniņa. Virusoloģijas rokasgrāmata. Nacionālais apgāds, Rīga, 2003.g.