Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Natālija Bērza

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Mikrobioloģija un virusoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Natālija Bērza
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kursa apguves uzsākšanai nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā vidējās izglītības programmas apjomā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par mikroorganismu, vīrusu, parazitāro vienšūņu, tārpu un ektoparazītu lomu infekcijas un parazitāro slimību etioloģijā, izplatību vidē, par infekcijas un invāzijas avotiem, pārvades ceļiem, nespecifisko un specifisko profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads mikrobioloģijā. Baktēriju šūnas uzbūve. Medicīnā nozīmīgākās mikroorganismu grupas – baktērijas, sēnes.Lekcijas1.00auditorija
2Ārējās vides un cilvēka organisma normālā mikroflora.Lekcijas1.00auditorija
3Fizikālu, ķīmisku un bioloģisku faktoru ietekme uz mikroorganismiem.Lekcijas1.00auditorija
4Iedzimtā imunitāte. Fagocitoze. Iegūtā imunitāte. Antigēni. Antivielas. Alerģija.Lekcijas1.00auditorija
5Māsu praksē nozīmīgākās bakteriālās infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Māsu praksē nozīmīgākās vīrusu infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
7Darba noteikumi bakterioloģiskajā laboratorijā. Mikropreparātu pagatavošana. Vienkāršās un saliktās krāsošanas metodes. Baktēriju šūnas uzbūve. Atipiskās baktērijas un virusi.Nodarbības1.00auditorija
8Baktēriju kultivēšanas nozīme. Tīrkultūru izdalīšana un identifikācija. Cilvēka organisma un vides mikrofloras noteikšanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
9Faktori, kas ietekmē mikroorganismus. Antibiotiskās vielas. Mikroorganismu rezistence pret antibiotikām. Dezinfekcija un sterilizācija.Nodarbības1.00auditorija
10Seminārs: makroorganisma un mikroorganisma mijiedarbība. Infekcija. Nespecifiskā un adaptīvā imunitāte. Alerģija. Imunizācija principi.Nodarbības1.00laboratorija
11I kolokvijs Vispārējā mikrobioloģija un imunitāte.Nodarbības1.00auditorija
12Baktēriju ierosināto infekciju, un sēņu ierosināto infekciju mikrobioloģiskās diagnostikas principi.Nodarbības1.00laboratorija
13Māsu praksē nozīmīgākās vīrusu infekcijas un virusoloģiskās diagnostikas principi.Nodarbības1.00laboratorija
14Parazītiskie vienšūņi, nematodes, lenteņi, to nozīme invazīvo slimību attīstībā un izplatības kontrole.Nodarbības1.00auditorija
15Kukaiņi un zirnekļveidīgie - blusas, utis, gultas blaktis, ērces un to loma parazītisko slimību pārvadē.Nodarbības1.00auditorija
16II kolokvijs. Biežāk sastopamās bakteriālās, virālās un parazitālās infekcijas māsas praksē.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti katrai praktiskai nodarbībai sagatavo norādītos teorētiskos jautājumus un veic laboratorijas darbus, patstāvīgi strādā ar mikroskopu, gatavo mikroskopiskos preparātus, veic materiāla uzsēšanu barotnēs, tīrkultūras izdalīšanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa laikā vērtēs studentu zināšanas katrai praktiskai nodarbībai sagatavotos teorētiskās pārbaudes jautājumus, līdzdalību praktiskajās nodarbībās, 2 kolokviju rezultātus un rakstisko eksāmenu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par baktēriju, sēnīšu, parazitāro vienšūņu, tārpu, ektoparzītu un vīrusu uzbūvi, īpašībām, to nozīmi infekcijas un parazitāro slimību izcelsmē un pārvadē, apgūs organisma nespecifiskās un specifiskās aizsardzības mehānismu likumsakarības, infekcijas un parazitāro slimību apkarošanas un izplatības kontroles pasākumu principus.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs pareizi paņemt infekciozu un parazitāru aģentu saturošu materiālu, uzglabāt un transportēt uz laboratoriju mikrobioloģiskai,virusoloģiskai vai parazitārai izmeklēšanai, pagatavot, mikroskopēt un analizēt natīvus un krāsotus dažādu materiālu mikropreparātus, uzsēt infekciozu materiālu barotnēs, pielietot dezinfekcijas un strerilizācijas metodes infekciozo un parazitāro slimību ierosinātāju izplatības kontrolei.
Kompetences:Izmantojot gūtās zināšanas pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas studējošie spēs mērķtiecīgi lietot mikroorganismu, parazītu un vīrusu izplatības kontroles metodes, izskaidros pacientiem infekcijas un parazitāro slimību izcelsmi, pārvadi, izmeklēšanas un kontroles pasākumu nepieciešamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Metodiskās rakomendācijas praktiskajām nodarbībām vispārējā mikrobioloģijā. Rīga, RSU, 2015.
2Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām "Infekcija un imunitāte" Rīga, RSU, 2009.
3L.Zinčenko Vienšūņi – cilvēka parazīti.Rīga, RSU, 2004.
4.L.Zinčenko, A.Krūmiņa Medicīniskā helmintoloģija Rīga, Vītola izdevniecība, 2010.
5Lekciju materiāli estudijas
Papildus literatūra
1P.R.Murrey, K.S. Rosenthal, M.A.Pfaller Medical Microbiology, Elsevier Mosbey, Fifth Edition, 2005.
2W.Levinson Review of Medical Microbiology and Immunology, Mc Graw – Hill Medical, Tenth Edition, 2008.
3T.Hart, P.Shears Color atlas of Medical Microbiology, Mosbey,2004.
4I.A.Morello, H.E.Mizer, M.E.Wilson, P.A.Granato Microbiology in Patient Care, WCB/Mc Graw – Hill, 1998.
5D.D.Despommier, R.W.Gwadz, P.J.Hotez, C.A.Knirsch Parasitic Disseases Fifth ed.Appl Trees Procductions L.L.C. NY 2006
6Aija Žilēviča, Ivars Mazānis Medicīnas mikrobioloģija LU Akadēmiskais apgāds 2014
7Vaira Īrisa Kalniņa Virusoloģija, Nacionālais apgāds, 2003.
Citi informācijas avoti
1L.Zinčenko, A.Krūmiņa, G.Astašova Situāciju uzdevumu krājums parazitoloģijā Rīga, RSU, 2007.
2L.Collier, J.Oxford Human Virology Third ed., OXFORD University Press, 2006