Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Veronika Baltmane-Veckalne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Mikrobioloģija un virusoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Veronika Baltmane-Veckalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kursa apguves uzsākšanai nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā vidējās izglītības programmas apjomā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par mikroorganismu, vīrusu, parazitāro vienšūņu, tārpu un ektoparazītu uzbūvi, lomu infekcijas un parazitāro slimību etioloģijā, izplatību vidē, par infekcijas un invāzijas avotiem, pārvades ceļiem, klīniskajiem simptomiem, nespecifisko un specifisko profilaksi. Sniegt zināšanas par hospitāli iegūtajām infekcijām, to transmisiju, prevencijas metodēm un medicīnas personāla lomu to pārnesē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads mikrobioloģijā. Baktēriju šūnas uzbūve. Medicīnā nozīmīgākās mikroorganismu grupas – baktērijas, sēnītes, vīrusi.Lekcijas1.00auditorija
2Ārējās vides un cilvēka organisma normālā mikrobiota. Probiotikas. Mikroorganisma un makroorganisma mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
3Fizikālu, ķīmisku un bioloģisku faktoru ietekme uz mikroorganismiem.Lekcijas1.00auditorija
4Nespecifiskā rezistence. Antigēni, antivielas. Imūnkompetentās šūnas. Imūnā atbilde.Lekcijas1.00auditorija
5Māsu praksē nozīmīgās bakteriālās, vīrusu un sēņu infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Māsu praksē nozīmīgās parazitārās invāzijas. Hospitāli iegūtas infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
7Mikropreparātu pagatavošanas un mikroskopēšanas tehnika. Vienkāršas un saliktas krāsošanas metodes. Atipisko baktēriju īpašības, sēņu un vīrusu morfoloģija. Baktēriju metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
8Baktēriju kultivēšanas nozīme. Tīrkultūru izdalīšana un identifikācija. Cilvēka organisma un vides mikrobiotas noteikšanas metodes.Nodarbības1.00laboratorija
9Mikroorganismu izplatības kontrole. Dezinfekcija un sterilizācija. Antibiotiskās vielas un mikroorganismu rezistence.Nodarbības1.00laboratorija
10Seminārs: makroorganisma un mikroorganisma mijiedarbība. Infekcija. Nespecifiskā un adaptīvā imunitāte. Alerģija. Imunizācija principi.Nodarbības1.00laboratorija
11I kolokvijs. Mikroorganismu morfoloģija un izplatība. Imunitāte.Nodarbības1.00laboratorija
12Patogēno koku, zarnu grupas baktēriju, tuberkulozes, sifilisa, hlamīdiju ierosināto infekciju mikrobioloģiskās diagnostikas principi.Nodarbības1.00laboratorija
13Respiratoro vīrusu (gripas vīrusa, herpes vīrusu (HSV1, HSV2, HHV-3)), hepatītu, un cilvēka imūnā deficīta vīrusu virusoloģiskās diagnostikas principi.Nodarbības1.00laboratorija
14Superficiālās mikozes, dermatomikozes, sistēmiskās mikozes, kandidoze. Hospitāli iegūtas infekcijas jēdziens, izplatīšanās ceļi, profilakse.Nodarbības1.00laboratorija
15Parazītiskie vienšūņi, apaļie tārpi, lenteņi, to nozīme invazīvo slimību attīstībā un izplatības kontrole. Kukaiņi un zirnekļveidīgie – blusas, utis, ērces, to loma parazītisko slimību pārvadē.Nodarbības1.00laboratorija
16II kolokvijs. Infekcijas.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti katrai praktiskai nodarbībai sagatavo norādītos teorētiskos jautājumus un veic laboratorijas darbus, patstāvīgi strādā ar mikroskopu, gatavo mikroskopiskos preparātus, veic materiāla uzsēšanu barotnēs, tīrkultūras izdalīšanu, analizē mikrobioloģiskās diagnostikas shēmas.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa laikā vērtēs studentu zināšanas katrai praktiskai nodarbībai sagatavotos teorētiskās pārbaudes jautājumus, līdzdalību praktiskajās nodarbībās, divu kolokviju rezultātus un rakstisko eksāmenu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par baktēriju, sēņu, parazitāro vienšūņu, tārpu, ektoparazītu un vīrusu uzbūvi, īpašībām, to nozīmi infekcijas un parazitāro slimību izcelsmē un pārvadē, apgūs organisma nespecifiskās un specifiskās aizsardzības mehānismu likumsakarības, infekcijas un parazitāro slimību apkarošanas un izplatības kontroles pasākumu principus.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs pareizi paņemt infekciozu un parazitāru aģentu saturošu materiālu, uzglabāt un transportēt uz laboratoriju mikrobioloģiskai, virusoloģiskai vai parazitārai izmeklēšanai, pagatavot, mikroskopēt un analizēt natīvus un krāsotus dažādu materiālu mikropreparātus, uzsēt infekciozu materiālu barotnēs, pielietot dezinfekcijas un strerilizācijas metodes infekciozo un parazitāro slimību ierosinātāju izplatības kontrolei.
Kompetences:Izmantojot gūtās zināšanas pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas studējošie spēs mērķtiecīgi lietot mikroorganismu, parazītu un vīrusu izplatības kontroles metodes, izskaidros pacientiem infekcijas un parazitāro slimību izcelsmi, pārvadi, izmeklēšanas un kontroles pasākumu nepieciešamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Metodiskās rakomendācijas praktiskajām nodarbībām vispārējā mikrobioloģijā. Rīga, RSU, 2015.
2Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām "Infekcija un imunitāte" Rīga, RSU, 2009.
3Lekciju materiāli estudijas
Papildus literatūra
1P.R.Murrey, K.S. Rosenthal, M.A.Pfaller Medical Microbiology, Elsevier Mosbey, 8th Edition, 2015.
2Jawetz et al "Medical microbiology", 28th Edition, 2019
3Aija Žilēviča, Ivars Mazānis Medicīnas mikrobioloģija LU Akadēmiskais apgāds 2014