Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Marta Herca

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_164LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Herca
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt teorētisku un praktisku ieskatu interneta vides specifikā, pārskatot mediju lietošanas paradumu, valodas un attiecību maiņu, stāsta nozīmi, mediju uztveres un lomu daudzveidību, multimediālās vides satura un formas dažādību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stāsts interneta vidē. Stāstu stāstīšana (storytelling).Lectures1.00auditorija
2Diskusija par multimediāla stāsta tēmu un tēmas (vai tēmu) prezentācija, izdiskutējot ar kolēģiem un nonākot pie labākā risinājuma (darba grupās). Grupas fotostāsta prezentācija. Grupas video prezentācija (grupas spēja savus foto un video darbus ievietot kādā interneta platformā, tādā veidā radot vienotu multimediālu stāstu, ir iespēja saņemt augstāku vērtējumu).Classes8.00auditorija
3Foto – pamatprincipi, kvalitātes elementi fotogrāfijā, fotostāsta veidošana. Datu vizualizācija – rīki un formāti.Lectures1.00auditorija
4Blogošana, sociālie mediji, tēla veidošana un kopiena. Multimediālu stāstu platformas.Lectures1.00auditorija
5Skaņa – audio ierakstīšana, balss, tehnika, montāža.Lectures1.00auditorija
6Valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums.Lectures1.00auditorija
7Video – kompozīcija, kameras leņķi, kameras kustība, montāža, intervija.Lectures1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stāsts interneta vidē. Stāstu stāstīšana (storytelling).Lectures1.00auditorija
2Diskusija par multimediāla stāsta tēmu un tēmas (vai tēmu) prezentācija, izdiskutējot ar kolēģiem un nonākot pie labākā risinājuma (darba grupās). Grupas fotostāsta prezentācija. Grupas video prezentācija (grupas spēja savus foto un video darbus ievietot kādā interneta platformā, tādā veidā radot vienotu multimediālu stāstu, ir iespēja saņemt augstāku vērtējumu).Classes3.00auditorija
3Foto – pamatprincipi, kvalitātes elementi fotogrāfijā, fotostāsta veidošana. Datu vizualizācija – rīki un formāti.Lectures1.00auditorija
4Blogošana, sociālie mediji, tēla veidošana un kopiena. Multimediālu stāstu platformas.Lectures1.00auditorija
5Skaņa – audio ierakstīšana, balss, tehnika, montāža.Lectures1.00auditorija
6Valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums.Lectures0.50auditorija
7Video – kompozīcija, kameras leņķi, kameras kustība, montāža, intervija.Lectures0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semestra laikā students lasa ieteicamo literatūru un interneta avotus. Gan ar esošajām, gan ar iegūtajām zināšanām studentiem jādalās savā starpā gan lekciju laikā, gan diskusijās ārpus lekcijām, tādējādi attīstot katram savas un visu kopējās zināšanas par multimedijiem.
Vērtēšanas kritēriji:
• 3 veiksmīgu datu vizualizācijas paraugu atrašana, minot kritērijus, kāpēc tieši šie stāsti ir izdevušies. Kritiski svarīgi ir komentāri par to, ko stāsta veidotāji būtu varējuši izdarīt labāk (brīvā formā, nepārsniedzot 1000 zīmes). • audio materiāls, kas sastāv no trīs vienībām – aizkadra teksts, vides skaņas un intervija. Students demonstrē spēju audiālā vidē veidot pārliecinošu un vienotu stāstu, kas sastāv no dažādiem elementiem, kā arī pierāda savas iemaņas veikt skaņu ierakstu un montāžu (materiāla garums nepārsniedz 2 minūtes). Savukārt semināri sastāvēs no grupu darbiem: 1. seminārs – sadalīšanās pa grupām, diskusija par multimediāla stāsta tēmu. 2. seminārs – tēmas (vai tēmu) prezentācija, izdiskutējot ar kolēģiem un nonākot pie labākā risinājuma. 3. seminārs – grupas fotostāsta prezentācija. 4. seminārs – grupas video prezentācija (grupas spēja savus foto un video darbus ievietot kādā interneta platformā, tādā veidā radot vienotu multimediālu stāstu, ir iespēja saņemt augstāku vērtējumu). Materiāli vispirms tiks vērtēti idejiski un saturiski, tehnisko meistarību atstājot otrajā plānā. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Grupu darba pozitīvs vērtējums (atzīme virs 3), abu mājas darbu izpilde un to pozitīvs vērtējums (virs 3) dod iespēju studentam kārtot eksāmenu. Eksāmens būs individuāla saruna, kurā tiek uzdoti ātri veicami praktiski uzdevumi un jautājumi par kursā apskatītajām tēmām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studenti atpazīst un/vai attiecīgi lieto: • stāsts interneta vidē, stāstu stāstīšana; • foto – pamatprincipi, kvalitātes elementi fotogrāfijā, fotostāsta veidošana; • blogošana, sociālie mediji, tēla veidošana un kopiena; • datu vizualizācija – rīki un formāti; • skaņa – audio ierakstīšana, balss, tehnika, montāža; • valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums; • video – kompozīcija, kameras leņķi, kameras kustība, montāža, intervija; • multimediālu stāstu platformas – to iespējas un trūkumi.
Prasmes:Kursa gaitā studenti praktiski izveido multimediālu cilvēkstāstu (human interest story), izmantojot apskatītās formas – foto, audio, video, infografikas – un ievieto to kādā no stāstam piemērotām interneta platformām.
Kompetences:Spēj autonomi un atbildīgi producēt, analizēt un izvērtēt multimediālus stāstus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce