Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Zanda Daneberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Bioloģija; Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģija

Mērķis

Dot studējošajiem zināšanas par molekulārajiem procesiem šūnā, kā arī izpratni par cilvēka genoma funkciju traucējumu lomu patoloģiju etioloģijā, attīstīt studējošo prasmes molekulārās bioloģijas metožu apgūšanā, palīdzēt izprast iegūto teorētisko zināšanu izmantošanu medicīnā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas bioloģijā un ķīmijā (saskaņā ar Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu).

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs izskaidrot molekulārās bioloģijas centrālo dogmu, tās lomu eikariotu un prokariotu šūnu funkciju nodrošināšanā. Zinās informācijas realizēšanas sistēmas darbības principus, tās regulāciju un funkcionālo nozīmi eikariotos un prokariotos. Spēs aprakstīt galvenos molekulāros mehānismus normālas šūnas funkciju nodrošināšanai, kā arī pamatot šūnu funkciju traucējumu sekas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izmantot gaismas mikroskopu, pratīs plānot eksperimentu un veikt šūnu funkciju novērošanu. Studenti iegūs prasmes veikt molekulārās bioloģijas metodes – nukleīnskābju izdalīšanu un polimerāzes ķēdes reakciju – un interpretēt iegūtos rezultātus. Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, studenti spēs apkopot būtiskāko informāciju un varēs korekti pielietot molekulārās bioloģijas jēdzienus.

Kompetences

Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās integrēt citu preklīnisko un klīnisko kursu apgūšanā. Studējošie varēs attiecināt šūnu funkciju traucējumus uz organisma patoloģiju kopumā. Izpratīs genoma struktūrālo un funkciju traucējumu lomu slimību etioloģijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz1MaģistrsObligātsVilnis Šķipars, Elza Kuzņecova, Jānis Kungs, Zanda Daneberga, Agrita Puzuka, Agnese Zariņa, Ksenija Fortūna, Mihails Šatcs
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF1MaģistrsObligātsZanda Daneberga, Agnese Zariņa, Agrita Puzuka, Elza Kuzņecova, Jānis Kungs, Vilnis Šķipars, Ksenija Fortūna, Mihails Šatcs
Medicīna, SSNMF1MaģistrsObligātsZanda Daneberga, Agnese Zariņa, Agrita Puzuka, Elza Kuzņecova, Jānis Kungs, Vilnis Šķipars, Mihails Šatcs, Ksenija Fortūna