Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Agnese Ivane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_165LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Agnese Ivane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar video montāžas programmām, principiem un tehniku, kā arī ar terminoloģiju. Tiks gūts ieskats montāžas teorijas rašanās pirmsākumos. Veidojot pārskatu par audiovizuālā medija pēcapstrādes etapu, tiks ietverta tematika par naratīva veidošanu, pašiem nozīmīgākajiem elementiem – attēlu un skaņu, kā arī to savstarpējo mijiedarbību, attēla kompozīciju un digitālo montāžu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kino pirmsākumi. "Padomju montāža". Naratīvās montāžas sākums. Avangarda montāža.Lekcijas2.00auditorija
2Holivudas jeb klasiskās montāžas principi un likumi.Lekcijas2.00auditorija
3Kadrējuma loma montāžā. Skaņas un attēla mijiedarbība.Lekcijas2.00auditorija
4Videomateriāla kvalitātes nosacījumi. Ieskats videokameras darbībā.Lekcijas1.00auditorija
5Nelineārās video montāžas programmas apguve.Lekcijas1.00auditorija
6Video īsfilmas ideju prezentācija. Kadru plāna un filmēšanas lokāciju dokumentācijas apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
7Prezentācijas par montāžas terminiem. Diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
8Īsfilmas safilmēto materiālu atlase, apstrāde un montāžas plānošana.Nodarbības1.00auditorija
9Melnās montāžas analīze. Diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kino pirmsākumi. "Padomju montāža". Naratīvās montāžas sākums. Avangarda montāža.Lekcijas1.00auditorija
2Holivudas jeb klasiskās montāžas principi un likumi.Lekcijas1.00auditorija
3Kadrējuma loma montāžā. Skaņas un attēla mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
4Videomateriāla kvalitātes nosacījumi. Ieskats videokameras darbībā.Lekcijas1.00auditorija
5Nelineārās video montāžas programmas apguve.Lekcijas1.00auditorija
6Video īsfilmas ideju prezentācija. Kadru plāna un filmēšanas lokāciju dokumentācijas apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
7Prezentācijas par montāžas terminiem. Diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
8Īsfilmas safilmēto materiālu atlase, apstrāde un montāžas plānošana.Nodarbības0.50auditorija
9Melnās montāžas analīze. Diskusijas.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veidot prezentācijas par dotajām tēmām, studentu grupās izveidot vienu īsfilmu līdz trijām minūtēm, balstoties uz lekcijās un semināros gūtajām zināšanām.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās. Līdzdalība un aktivitātes semināros. Radošais projekts – video īsfilma, tās atbilstība kursa saturam.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Atpazīt un analizēt montāžas principu un likumu pielietojumu. Izstrādāt kadru plānu un sagatavot filmēšanas lokāciju dokumentāciju. Noteikt un pamatot attēla, skaņas un gaismas kvalitāti ietekmējošos faktorus. Analizēt un diskutēt par video pēcapstrādes posma etapiem. Pārzināt nelineāras montāžas programmas darbības principus.
Prasmes:Praktiski izmantot teorētiskās zināšanas par video montāžu. Patstāvīgi iecerēt, plānot un realizēt audiovizuālus darbus. Pielietot idejai atbilstošus montāžas paņēmienus. Izveidot tehniski kvalitatīvu video.
Kompetences:Kritiski izvērtēt pieejamos resursus audiovizuālā projekta realizācijai. Paškritiska uzfilmētā materiāla analīze un atlase. Vēstījumam atbilstoša, pamatota montāžas paņēmienu izvēle. Uz zināšanām balstīta tehnoloģiju un audiovizuālo efektu pielietošana nelineārā video montāžā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dancyger K., Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice – Focal Press, 2010.
2Reisz K., Milar G. Technique of Film Editing. – Focal Press, 2009.
3Pramaggiore M., Wallis T., Film: A Critical Introduction – Allyn & Bacon, 2011.
4Long B., Schenk S., The Digital Filmmaking Handbook – Charles River Media Inc., 2000.
5Kuhn A., Westwell G., Dictionary of Film Studies – Oxford University Press, 2012.
Papildus literatūra
1Murch W., In the Blink of An Eye, A Perspective on Film Editing, Silman-James Press, 1995. Pierre Bourdieu, On Television, The New Press, 1999.
2Eglītis V.,Gribu uzņemt filmu – Rīga, Jumava, 2003.
3Cristiano G., The Storyboard Design Course: The Ultimate Guide for Artists, Directors, Producers and Scriptwriters - Thames and Hudson Ltd, 2008.
4Rubin M., Nonlinear - A Field Guide to Digital Video and Film Editing – Triad Pub Co, 2000.
5Li Z.N., Drew M.S., Fundamentals of Multimedia – Prentice Hall, 2004.
6Adobe Creative Team, Adobe Premiere CS 5 Classroom in a Book – Adobe Press, 2010.
7Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS 5 Classroom in a Book – Adobe Press, 2010.
Citi informācijas avoti
1-