Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Agnese Ivane
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar video montāžas programmām, principiem un tehniku, kā arī ar terminoloģiju. Tiks gūts ieskats montāžas teorijas rašanās pirmsākumos. Veidojot pārskatu par audiovizuālā medija pēcapstrādes etapu, tiks ietverta tematika par naratīva veidošanu, pašiem nozīmīgākajiem elementiem – attēlu un skaņu, kā arī to savstarpējo mijiedarbību, attēla kompozīciju un digitālo montāžu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Atpazīt un analizēt montāžas principu un likumu pielietojumu.
Izstrādāt kadru plānu un sagatavot filmēšanas lokāciju dokumentāciju.
Noteikt un pamatot attēla, skaņas un gaismas kvalitāti ietekmējošos faktorus.
Analizēt un diskutēt par video pēcapstrādes posma etapiem.
Pārzināt nelineāras montāžas programmas darbības principus.

Prasmes

Praktiski izmantot teorētiskās zināšanas par video montāžu.
Patstāvīgi iecerēt, plānot un realizēt audiovizuālus darbus.
Pielietot idejai atbilstošus montāžas paņēmienus.
Izveidot tehniski kvalitatīvu video.

Kompetences

Kritiski izvērtēt pieejamos resursus audiovizuālā projekta realizācijai.
Paškritiska uzfilmētā materiāla analīze un atlase.
Vēstījumam atbilstoša, pamatota montāžas paņēmienu izvēle.
Uz zināšanām balstīta tehnoloģiju un audiovizuālo efektu pielietošana nelineārā video montāžā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Multimediju komunikācija5BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Multimediju komunikācija5BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Žurnālistika3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Žurnālistika5BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Žurnālistika3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Žurnālistika5BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane
Multimediju komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAgnese Ivane