Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, bioķīmija, uztura mācība.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par pacientu barojuma novērtēšanu stacionārā, prast novērtēt malnutrīcijas riskus un klasificēt smaguma pakāpes. Prast izskaidrot iespējamo barošanas veidu (virtuves ēdiena diētu variācijas, zondes barošanas iespējas un parenterālās barošanas iespējas).
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Vērtēšanas kritēriji:
Mutiska ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apgūt zināšanas par metabolisma procesiem noteiktās slimībās. Definēt katabolisma izmaiņas: malnutrīcija, sarkopēnija, kaheksija. Atšķirt enterālos un parenterālos maisījumus, kāarīinterpretēt to īpatnības (sastāvs, iepakojuma veidi, ievades veidi).
Prasmes:Izskaidrot barošanas veidu iespējas un novērtēt priekšrocības notiektās slimnieku grupās - ķirurģijas, terapijas un ITN nodaļās: 1) enterālā barošana – nazogastrāla zonde, PEG, PEJ, operācijas stomas. Prast paskaidrot par zondu aprūpes iespējām; 2) parenterālā barošana: definēt jēdzienu – perifērās vēnas ievade, centrālās vēnas ievade.
Kompetences:Atpazīt un paskaidrot specifisku diētu nozīmi un iespējas noteiktās slimību grupās – iekaisīgās zarnu slimības, aizkuņģa dziedzera slimības, hroniskās aknu un žults ceļu, nieru slimības, mukoviscidoze (plaušu, aizkuņģa dziedzera, aknu, nieru policistoze), vielmaiņas slimības (hemohromatoze, Vilsona slimība, podagra, homocisteinēmija), perioperatīvajā periodā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Basics in Clinical Nutrition. 4th Edition. Editor-in Chief Luboš Sobotka; Associate Editors Simon P. Allison, Peter Fϋrst Remy Meier, Marek Pertkiewicz, Peter Soeters 2004.
2Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics. 2008. Edited by: Joan Webster-Gandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth.
3Human Nutrition and Dietetics 10th edition. 2000. JS Garrow, WTP JJames, A Ralf.
4Clinical Nutrition (2007) 26, 389–399. „Loss of skeletal muscle mass in aging: Examining the relationship of starvation, sarcopenia and cachexia.” David R.