Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Andrejs Brikuns

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_028LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Brikuns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. – 8. semestru apmācības cikli anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā un patofizioloģijā.
Mērķis:
Veicināt studentu zināšanas par: minimāli invazīvās ķirurģijas iespējām dažādās ķirurģijas jomās, par aptaukošanās, proktoloģijas, kolorektālās ķirurģijas, pankreatoloģijas, krūts dziedzera ķirurģiskām ārstēšanas metodēm, aktualitātēm trūču ķirurģijā, par aizcietējumu ārstēšanu, plaukstas ķirurģiju un mikroķirurģijas pamatiem, par moderniem trofisko čūlu, nekrožu, gangrēnas, izgulējumu ārstēšanas principiem. Veicināt studentu laparaskopiskās ķirurģijas iemaņu apgūšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Novitātes endokrīnajā ķirurģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Aktualitātes krūts dziedzera ķirurģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Aktualitātes kolorektālajā ķirurģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Aktualitātes proktoloģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Aizcietējumu ķirurģiska ārstēšana. Perineoloģija.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Ķirurģiskais šuvju materiāls. Mehāniskie šuvēji. Modernās hemostāzes metodes.Nodarbības1.00
7Šūšanas iemaņas apgūšanaNodarbības1.00
8Laparoskopiskās ķirurģijas principi un tehnikaNodarbības1.00
9Laparoskopiskās ķirurģijas iemaņas apgūšanaNodarbības2.00
10Aktualitātes pankreatoloģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
11Aktualitātes trūču ķirurģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
12Aptaukošanās ķirurģiskās ārstēšanas metodesLekcijas1.00klīniskā bāze
13Mikroķirurģijas pamati. Plaukstas ķirurģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Minimāli invazīvās diagnostiskās manipulācijas (punkcijas, bioprsijas, stentēšanas, drenēšanas) US vai CT kontrolē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Trofiskās čūlas, nekrozes, gangrēnas, izgulējumi un to ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgs treniņš uz laparoskopiskā simulatora un mulāžām.
Vērtēšanas kritēriji:
1) lekciju, nodarbību apmeklējums; 2) ieskaite: studenti demonstrē apgūtās ķirurģiskās tehnikas uz simulatoriem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši zināšanas un spēs: • raksturot minimālinvazīvās ķirurģijas iespējām onkoloģijā; • norādīt krūts dziedzera slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes; • izklāstīt minimāli invazīvo metožu pielietošanas indikācijas ķirurģijā un to būtību; • nosaukt laparaskopiskās ķirurģijas indikācijas un laparaskopiskās ķirurģijas pielietošanas iespējas mūsdienu klīniskajā praksē; • raksturot mikroķirurģijas pamatus dažādu patoloģiju ārstēšanā; • raksturot izgulējumu ārstēšanas principus; • raksturot VAC sistēmas pielietošanas principus; • aprakstīt modernās ārstēšanas iespējas endokrīnajā, kolorektālajā ķirurģijā, mamoloģijā, proktoloģijā, pankreatoloģijā, trūču ķirurģijā, aptaukošanās un aizcietējumu ārstēšanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs veikt minimālās laparoskopiskās manipulācijas (uz laparoskopijas simulatora), pratīs šūt, izmantojot dažādas šūšanas tehnikas.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izvērtēt indikācijas un priekšrocības, izmantojot minimāli invazīvās ķirurģijas metodes onkoloģijā, krūts dziedzera ķirurģijā, kā arī spriest par mikroķirurģijas metožu pielietošanas iespējām. Spēs spriest par izgulējumu aprūpi, VAC sistēmas pielietošanu klīniskajā praksē, kā arī spriest par mūsdienu ārstēšanas pieeju endokrīnajā, kolorektālajā ķirurģijā, mamoloģijā, proktoloģijā, pankreatoloģijā, trūču ķirurģijā, aptaukošanās un aizcietējumu ārstēšanā.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Donati tipa šuveB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Intrakutāna šuveB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Laparoskopijas pamati, izmantojot BoxTrainerB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāli e-studijās;
2„Modernās tehnoloģijas ķirurģijā” prof. J.Gardovska redakcijā, LĶA, 1999;
3Šūšanas/siešanas tehnika – internetā materiāls;
4Interneta resursi par LapSim simulatoru un darbu uz tā.
Papildus literatūra
1Mācību grāmata “Ķirurģija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2001.
2Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. - Ed. by D.C. Sabiston, Jr. - 18th ed. - Philadelphia: W.B.Saunders, 2007.
3Zollinger`s. Atlas of Surgical Operations. 9th ed. – McGraw-Hill Education – Europe, 2002.
4Laparoscopic Surgical Oncology. Ed. by Theodore T.Pappas, Emmanouel Leandros. - McGraw-Hill, 2005.
5Laparoscopic Colorectal Surgery. Ed. by Jeffrey W.Milsom, Bartholomaus Bohm, Kiyokazu Nakajama - 2th ed. - Springer, 2006.
6Laparoscopic Surgery. Ed. by Jorge Cueto-Garsia, Mosies Jakobs, Michel Gagner. - McGraw-Hill, 2003.
7Laparoscopic Surgery: Principles and Procedures Ed. by Daniel B.Jomes, Justin S.Wu, Nathaniel J.Soper - 2th ed. – Marcel Dakker, 2004.
8Endocrine Surgery. Arthur E.Schwartz - Marcel Dakker, 2004.