Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Laura Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_035LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laura Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas26
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas44
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizika, ķīmija, fizioloģija.
Mērķis:
Studentam patstāvīgi jāmāk veikt intraorālos radioloģiskos izmeklējumus: gan periapikālos (bisektrises, paralēlās metodes), gan okluzālos, gan interproksimālos jeb bite-wing. Kā arī endodontisko periapikālo izmeklējumu variācijas. Jāprot, izvērtējot radioloģiskos izmeklējumus, plānot optimālu ārstēšanu. Jāmāk izvēlēties optimālāko radioloģisko izmeklēšanas metodi vadoties pēc pacienta individulās nepieciešamības, klīniskās informācijas, anamnēzes. Jāzina radiācijas drošības un aizsardzības pamatprincipi un tie jāievēro.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mutes, sejas un žokļu radioloģijas vēsture un attīstība.Lekcijas1.00auditorija
2Ievads dentālā radioloģijā. Iekārtas, parametri. Radiācijas drošība un aizsardzība. Pacientu atlases kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
3Interproksimālā (bite-wing) metode. Indikācijas, kļūdas, pamatprincipi un attēla izvērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Periapikālā metode: paralēlā; bisektrises metode. Indikācijas, kļūdas, pamatprincipi un attēla izvērtēšana. Radioloģiskā anatomija. Patoloģijas.Lekcijas2.00auditorija
5Okluzālā metode. Indikācijas, pamatprincipi un attēla izvērtēšana. Radioloģiskā anatomija. Patoloģijas.Lekcijas1.00auditorija
6Ievads dentālā radioloģijā. Normālā radioloģiskā anatomija. Iekārtas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Interproksilālā/ bite-wing metode. Kļūdas, interpretācija. Tests.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Dentālie radioloģiskie izmeklējumi pieaugušajiem un bērniem. Periapikālās metodes. Interpretācija, kļūdas, patoloģijas. Tests.Nodarbības2.00klīniskā bāze
9Dentālo radiogrammu interpretācija. Tests.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Kolokvijs. Dentālo radiogrammu interpretācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Kolokvija rezultātu izvērtēšana. Dentālo radiogrammu izvērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Endodontiskā radioloģija. SLOB (Parallax). Ekstraorālās radioloģiskās metodes.Lekcijas1.00auditorija
13Iekaisumi žokļos. Cistas un cistām līdzīgi veidojumi.Lekcijas1.00auditorija
14Labdabīgie un ļaundabīgie audzēji.Lekcijas1.00auditorija
15TML radioloģiskā izmeklēšana.Lekcijas1.00auditorija
16Sejas kaulu un zobu traumatiski bojājumi.Lekcijas1.00auditorija
17Koniskā stara datora tomogrāfija (KSDT). Implantoloģija. Citas advancētās radioloģiskās metodes.Lekcijas1.00auditorija
18Siekalu dziedzeri, patoloģijas, to radioloģiskā diagnostika. Mīksto audu kalcināti.Lekcijas1.00auditorija
19Deguna blakusdobumi.Lekcijas1.00auditorija
20Kaulu saslimšanas.Lekcijas1.00auditorija
21Sistēmisko saslimšanu izpausmes žokļu kaulos.Lekcijas1.00auditorija
22Tests. Endodontiskā radioloģija. SLOB.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Tests. Panorāmas izmeklējumi, interpretācija, anatomija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Tests. Iekaisuma procesi žokļos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
25Tests. Cistas un cistām līdzīgie veidojumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
26Tests. Labdabīgie audzēji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
27Tests. Ļaundabīgie audzēji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
28Tests. Mīksto audu kalcifikācijas. Siekalu dziedzeru radioģiskās izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
29Tests. TML.Nodarbības1.00klīniskā bāze
30Tests. Deguna blakusdobumi. Kaula saslimšanas žokļu kaulos. Sistēmiskās saslimšanas žokļu kaulos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
31Tests. Sejas kaulu un zobu traumas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
32Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
33Kolokvija rezultātu izvērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentācijas, rakstiski un mutiski ziņojumi par mutes, sejas un žokļu diagnostiskās radioloģijas tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
• Normālā radioloģiskā anatomijas zināšana, patoloģiju diagnostika visu veidu mutes, sejas un žokļu diagnostiskos attēlos. • Radiācijas drošība un aizsardzības, dentālo rtg iekārtu parametru pārzināšana. Teorētiska radioloģiskās anatomijas un patoloģiskās atradnes zināšana. • Praktiskās iemaņas veikt intraorālos (periapikālos, interproksimālos, okluzālos) radioloģiskos izmeklējumus. Radiācijas drošības un aizsardzības pielietošana praksē. • 1. semestra noslēgumā – Ieskaite, 2. semestra noslēgumā – Eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Dažādas radioloģiskās izmeklēšanas metodes, radiācijas drošība un aizsardzība. Radiācijas ietekme uz cilvēka organismu. Normāla radioloģiskā anatomija, attīstības traucējumi, patoloģiskas izmaiņas, sistēmiskās saslimšanas, traumatisku bojājumu diagnostika sejas un žokļu apvidū. Dentālo radioloģisko iekārtu uzbūve, parametri. Dažādi sensori. Atbilstošas radioloģiskās metodes izvēle dažādu klīnisku situāciju gadījumos.
Prasmes:Veikt pacientam un personālam radioloģiski drošus izmeklējumus. Veikt visa veida intraorālos izmeklējumus. Izvērtēt un interpretēt radioloģiskos attēlus.
Kompetences:Nozīmēt atbilstošu klīniskai situācijai radioloģisko izmeklējumu. Iegūtos rezultātus pielietot ārstēšanas gaitā. Pārzināt radiācijas aizsardzību un pacientu atlases kritērijus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1White S.C., Pharoah M.J. Oral Radiology. Principles and interpretation, 7th edition, Mosby Elsevier, 2014
2Whaites E., Drage N. Essentials of dental radiography and radiology. 5rd edition, Churchill Livingstone, 2012
3EUROPEAN COMMISSION, RADIATION PROTECTION N° 172. CONE BEAM CT FOR DENTAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY. Evidence-Based Guidelines. 2012
4European Commission, Radiation protection N.136. European guidelines on radiation protection in dental radiololgy. The safe use of radiographs in dental practice. 2004
Papildus literatūra
1Koening L.J. Diagnostic Imaging. Oral and Maxillofacial. 2012
2Langland O.E., Langllais R.P., Preece J.W. Principles of dental imaging. 2nd edition, Lippincott Williams&Wilkins, 2002
3Brocklebank L. Dental Radiology. Understanding the x-ray image. Oxford University press, 2002
4Zoller J.E., Neugebauer J. Cone-beam volumetric imaging in dental, oral and maxillofacial medicine. Fundaments, diagnostics and treatment planning. Quintessence Publishing, 2008
5Tamimi D., Hatcher D. Speciality imagining. Temporomandibular joint. 2016