Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ģirts Šalms

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_020LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ģirts Šalms
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, MSZKKatrsu[pnkts]lv, MSZKKatrsu[pnkts]lv, +371 67455523
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā, vispārējā ķirurģijā, topogrāfiskajā anatomijā un attēlu diagnostikā.
Mērķis:
Studenti iegūst zināšanas par diagnostikas metodēm un ārstniecības pamatiem sejas un žokļu rajona saslimšanu un traumu gadījumos un prasmi sniegt neatliekamo palīdzību slimniekiem ar iekaisuma procesiem un traumām, to komplikācijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Onkostomatoloģija. Iekaisumi mutes, sejas un žokļu rajonā.Lekcijas1.00auditorija
2Onkostomatoloģija. Iekaisumi mutes, sejas un žokļu rajonāNodarbības2.00klīniskā bāze
3Sejas,un žokļu traumas, rekonstruktīvā ķirurģija.Lekcijas1.00auditorija
4Sejas,un žokļu traumas, rekonstruktīvā ķirurģija.Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu gatavošanās atbilstoši katras nodarbības tēmai. Patstāvīga literatūras avotu lasīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte, katras nodarbības laikā; - apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude kolokvijos kursa laikā; - Kursa beigās ieskaite ar klīnisko gadījumu analīze. Valsts pārbaudījuma ķirurģijā sastāvdaļa. Daudzizvēļu jautājumi sadaļā par mutes sejas un žokļu ķirurģiju.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs formulēt un parādīt pirmās un neatliekamās palīdzības metodikas sejas un žokļu traumu gadījumos un slimniekiem ar akūtu odontogēnu infekciju. Zinās atpazīt un novērtēt mutes dobuma gļotādas, lūpas un sejas ādas audzēju klīniskās pazīmes, ļaundabīgu audzēju diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas principus; Atšķirs un identificēs sejas un žokļu attēlu diagnostikas principu un to interpretācijas sejas kaulu lūzuma un saslimšanu gadījumos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā pratīs demonstrēt mutes dobuma, sejas un žokļu rajona klīnisko izmeklēšanu, traumu, iekaisuma procesu un audzēju diagnostiku primārās medicīniskās palīdzības līmenī.
Kompetences:Būt kompetentam par mutes, sejas un žokļu rajona saslimšanu un traumu diagnostiku un ārstēšanas metožu izvēli ētiskajā praksē, ievērojot attiecīgos noteikumus un ierobežojumus, nozīmējot pacientam ārstēšanu, vai nosūtot pie attiecīgā speciālista.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J. Peterson, E. Ellis III, J.R. Hupp, M.R. Tucker, 4th edition / Mosby, St. Louis, 2003.
2Principles of Oral and Maxillofacial Surgery, 5th ed./ UJ Moore./ Blackwell, 2001
3Maxillofacial surgery / Booth PW, Schendel SA, Hausamen JE/ Churchill Livingstone/Elsevier, 2007. 1.-2 sēj.
Papildus literatūra
1Handbook of Medical Emergencies in the Dental Office/ S.F. Malamed, 3rd edition/ Mosby, St.Luois, 1993.
2Maxillofacial Trauma and Esthetic Facial Reconstruction / Booth PW, Eppley BL, Schmelzeisen R/ Churchill Livingstone, 2003 (2004).
3Oral and Maxillofacial Trauma /Raymond J. Fonseca[et al.]. / Saunders, 2005. Vol.1., Vol. 2.
Citi informācijas avoti
1Journal of Oral and Maxillofacial Surgery