Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Sagatavot studentus ar nāves problemātiku saistītam pētnieciskam darbam, attīstot studentos prasmes pielietot kursā iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku ar nāvi saistītu problēmu pētīšanā un analīzē, iepazīstināt ar nāves jēdziena transformācijām vēstures gaitā, nāves izpratni dažādās kultūrās.

Priekšzināšanas

Bakalaura izglītība kādā no sociālajām, kultūras vai mākslas zinātnēm.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs zināšanas un kompeteci tematikā ‘sēru process un nāve’, ‘apiešanās ar zaudējumu’, ‘nāves jēdziena vēsture’ u. tml., apgūs attiecīgo terminoloģisko aparātu un teorijas.

Prasmes

Studenti pratīs pielietot apgūtās teorijas un terminus, analizējot prakses parādības; attīstīs analītiskās un prezentācijas prasmes.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija2MaģistrsIerobežota izvēle