Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Kalēja

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_020LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Kalēja
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, farmakoloģija
Mērķis:
Nodrošināt studentu efektīvās rīcības apgūšanu dažādās pacientu veselībai vai dzīvībai kritiskajās situācijās (arī izmantojot medicīniskās iestādēs pieejamo aprīkojumu).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Nodarbības2.00klīniskā bāze
2Neatliekamā medicīna Latvijā un pasaulē – pamtprincipi, kopējās un atšķirīgās nostādnes. Pacientu un ārstu psiholoģija neatliekamās situācijās.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Pacienta dzīvībai kritiski stāvokļi. Rīcība jebkuras specialitātes ārsta praksēLekcijas2.00klīniskā bāze
4Nodarbības2.00klīniskā bāze
5Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Atdzīvināšanas algoritmi kardioloģiskam un traumas pacientamNodarbības2.00klīniskā bāze
7Neatliekamie stāvokļi internajā medicīnāLekcijas1.00klīniskā bāze
8Neatliekamie stāvokļi internajā medicīnāNodarbības2.00klīniskā bāze
9Neatliekamie stāvokļi ķirurģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
10Neatliekamie stāvokļi ķirurģijāNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Rekomendēto publikāciju apguve, ar to sekojošo izvērtējumu un analīzi praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Daudzatbilžu tests Klīnisko prasmju pārbaude (uzdevumi simulētā vidē)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs raksturot apgūto neatliekamās medicīniskās palīdzības metožu un algoritmu teorētisku pamatojumu.
Prasmes:Pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus (tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu un elementus no paplašināta atdzīvināšanas algoritma - manuālā un automātiskā ārējā defibrilācija, elpceļu caurejamības nodrošināšanas manuālās un vienkāršas instrumentālās metodes, mākslīga plaušu ventilācija ar ventilācijas maisu), pretšoka pasākumu veikšana, neatliekamā medicīniskā palīdzība, kardioloģijā, pulmonoloģijā, neiroloģijā.
Kompetences:Students pratīs sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību racionāli un efektīvi izmantojot apgūtās metodes un manipulācijas, kā arī pieejamos personāla un aprīkojuma resursus.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Elpceļu nodrošināšana ar laringeālo cauruliB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
2Hemodinamikas monitoringsB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
3Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
4Manuālā defibrilācijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.
3Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp.
4Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija. I.Vanags, E.Daugulis, P.Tomiņš. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002, 567 lpp.
Papildus literatūra
1European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation (Elsevier), 2010, 81; 1219-1451 p.
2Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008, 1202.-1211. lpp.
3Pocket Book of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2005. Edited by Baskett P and Nolan J. Mosby Elsevier, 2006, 239 p.
4Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond H.Alexander, Herbert S.Pructor. 1995, 396 p.
Citi informācijas avoti
1www.erc.edu