Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anastasija Fjodorova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_020LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anastasija Fjodorova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, farmakoloģija, pirmā palīdzība, EKG, akūtu stāvokļu atpazīšana dažādās slimību grupās.
Mērķis:
Nodrošināt studentu efektīvās rīcības apgūšanu dažādās pacientu veselībai vai dzīvībai kritiskajās situācijās (arī izmantojot medicīniskās iestādēs pieejamo aprīkojumu).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neatliekamā medicīna Latvijā un pasaulē – pamatprincipi, kopējās un atšķirīgās nostādnes. Pacientu un ārstu psiholoģija neatliekamās situācijās, masveida negadījumi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Pacienta ārstēšanas principi dzīvībai kritiskos stāvokļos: sirds apstāšanās.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Pacienta ārstēšanas principi dzīvībai kritiskos stāvokļos: traumas “zelta stunda”.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Neatliekamie stāvokļi internajā medicīnā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Neatliekamie stāvokļi ķirurģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Ārsta rīcība negadījumā ar daudziem cietušajiem. Šķirošana neatliekamās medicīnas nodaļās un masveida negadījumu vietā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Atdzīvināšanas algoritmi kardioloģiskam pacientam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Atdzīvināšanas algoritmi traumas pacientam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Neatliekamie stāvokļi internajā medicīnā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Neatliekamie stāvokļi ķirurģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Rekomendēto publikāciju apguve, ar to sekojošo izvērtējumu un analīzi praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Daudzatbilžu tests. Klīnisko prasmju pārbaude (uzdevumi simulētā vidē).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs raksturot apgūto neatliekamās medicīniskās palīdzības metožu un algoritmu teorētisku pamatojumu.
Prasmes:Pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus (tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu un elementus no paplašināta atdzīvināšanas algoritma – manuālā un automātiskā ārējā defibrilācija, elpceļu caurejamības nodrošināšanas manuālās un vienkāršas instrumentālās metodes, mākslīga plaušu ventilācija ar ventilācijas maisu), pretšoka pasākumu veikšana, neatliekamā medicīniskā palīdzība kardioloģijā, pulmonoloģijā, neiroloģijā.
Kompetences:Students pratīs sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību racionāli un efektīvi izmantojot apgūtās metodes un manipulācijas, kā arī pieejamos personāla un aprīkojuma resursus.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Elpceļu nodrošināšana ar laringeālo cauruliB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
2Hemodinamikas monitoringsB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
3Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
4Manuālā defibrilācijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.
3Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp.
4Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Medicīnas Apgāds, 2017, 1243.-1283. lpp.
Papildus literatūra
1European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation (Elsevier), 2015, 81; 1219-1451 p.
2Pocket Book of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2005. Edited by Baskett P and Nolan J. Mosby Elsevier, 2006, 239 p.
3Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond H.Alexander, Herbert S.Pructor. 1995, 396 p.
Citi informācijas avoti
1www.erc.edu