Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Agnese Ozoliņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās, kas var notikt stomatoloģijas praksē.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas pirmajā palīdzībā, farmakoloģijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt pamata atdzīvināšu, izmantot ārējo defibrilātoru. Rīkoties aizrīšanās gadījumā. Izvērtēt un sniegt pirmo palīdzību netaliekamos stāvokļos kardioloģijā, pulmonoloģijā, neiroloģijā un pediatrijā.

Prasmes

Pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus, tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, konstatēt klīniskās un bioloģiskās nāves pazīmes, sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā, veikt elpināšanu ar manuālo ventilatoru un skābekļa inhalācijas.

Kompetences

Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, situācijas analīze, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz5MaģistrsObligātsŅina Princeva, Anastasija Fjodorova
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF5MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF5MaģistrsObligāts