Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Indulis Vanags
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās pirms ārsta ierašanās.
Studiju kursa uzdevumi: veikt pacienta (cietušā) primāro un sekundāro izmeklēšanu pirmshospitālā etapā, veikt pamata kardiopulmonālo reanimāciju, pēc indikācijām veikt defibrilāciju izmantojot automātisko elektrisko defibrilatoru, sniegt palīdzību aizrīšanās gadījumā, prast apturēt bīstamu asiņošanu, sniegt palīdzību šoka gadījumos, imobilizēt ekstremitātes skeleta traumas gadījumā, veikt palīdzību termiskas traumas, pārkaršanas, hipotermijas (vispārējās ķermeņa atdzišanas), apsaldējumu, akūtas saindēšanās gadījumos.

Priekšzināšanas

Bioloģijā vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izstāstīt un raksturot soļu secību, izmeklējot pacientu (cietušo) pirmshospitālā etapā, pratīs aprakstīt, kā veikt asiņošanas apturēšanu, pretšoka pasākumus, imobilizāciju kaulu lūzumu gadījumos, palīdzības sniegšanu apdegumu, pārkaršanas, hipotermijas un akūtas saindēšanās gadījumos.

Prasmes

Pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus, tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, konstatēt klīniskās un bioloģiskās nāves pazīmes, sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā, veikt elpināšanu ar manuālo ventilatoru un skābekļa inhalācijas caur deguna-mutes masku, diagnosticēt iekšējo un ārējo asiņošanu un veikt tās apturēšanu, kā arī demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.

Kompetences

Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, pacienta (cietušā) primārā un sekundārā izmeklēšana pirmshospitālā etapā, situācijas analīze, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas, novērtēt apkārtējās vides fizikālo faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija3BakalaursObligātsIeva Kārkliņa- Kravale, Māra Klibus, Indulis Vanags