Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Indulis Vanags

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indulis Vanags
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģijā vidusskolas programmas līmenī.
Mērķis:
Iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās pirms ārsta ierašanās. Studiju kursa uzdevumi: veikt pacienta (cietušā) primāro un sekundāro izmeklēšanu pirmshospitālā etapā, veikt pamata kardiopulmonālo reanimāciju, sniegt palīdzību aizrīšanās gadījumā, prast apturēt bīstamu asiņošanu, sniegt palīdzību šoka gadījumos, imobilizēt ekstremitātes skeleta traumas gadījumā, veikt palīdzību termiskas traumas, pārkaršanas, hipotermijas (vispārējās ķermeņa atdzišanas), apsaldējumu, akūtas saindēšanās gadījumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem un bērniem, soļu secība. Pamata atdzīvināšanas algoritms (teorija). Pacienta primārā izmeklēšana. Stabilā sānu guļa. Pirmā palīdzība aizrīšanās gadījumos (teorija).Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Hipoksijas cēloņi bērniem un pieaugušajiem. Elpceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes: manuālās un instrumentālās. Elpvadu izmantošana, ventilācija ar elpināmo maisu.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Kardiopulmonālā atdzīvināšana pieaugušajiem un bērniem. Pamata atdzīvināšanas algoritms (prakse). Rīcība aizrīšanās gadījumā). Praktisks darbs ar pieaugušo, bērnu un zīdaiņu manekeniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Pirmā palīdzība asiņošanas gadījumā. Praktisks darbs uz manekena. Šoku veidi un pirmās palīdzības principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Pirmā palīdzība mīksto audu bojājumu gadījumos. Vaļējās, slēgtās brūces, apdegumi. Praktisks darbs uz manekena. Pirmā palīdzība muskuloskeletālo traumu gadījumos. Traumas pacients. Mugurkaula trauma. Galvas trauma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Termoregulācijas traucējumi. Hipotermija un apsaldējumi. Hipertermijas trīs veidi. Pirmās palīdzības pamatprincipi cietušajam ar pārkaršanu vai apsaldējumu. Akūtas saindēšanās. Rīcība saindēšanās gadījumā. Situācijas uzdevumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem un bērniem, soļu secība. Pamata atdzīvināšanas algoritms (teorija). Pacienta primārā izmeklēšana. Stabilā sānu guļa. Pirmā palīdzība aizrīšanās gadījumos (teorija).Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Hipoksijas cēloņi bērniem un pieaugušajiem. Elpceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes: manuālās un instrumentālās. Elpvadu izmantošana, ventilācija ar elpināmo maisu.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Kardiopulmonālā atdzīvināšana pieaugušajiem un bērniem. Pamata atdzīvināšanas algoritms (prakse). Rīcība aizrīšanās gadījumā). Praktisks darbs ar pieaugušo, bērnu un zīdaiņu manekeniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Pirmā palīdzība asiņošanas gadījumā. Praktisks darbs uz manekena. Šoku veidi un pirmās palīdzības principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Pirmā palīdzība mīksto audu bojājumu gadījumos. Vaļējās, slēgtās brūces, apdegumi. Praktisks darbs uz manekena. Pirmā palīdzība muskuloskeletālo traumu gadījumos. Traumas pacients. Mugurkaula trauma. Galvas trauma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Termoregulācijas traucējumi. Hipotermija un apsaldējumi. Hipertermijas trīs veidi. Pirmās palīdzības pamatprincipi cietušajam ar pārkaršanu vai apsaldējumu. Akūtas saindēšanās. Rīcība saindēšanās gadījumā. Situācijas uzdevumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
prezentāciju sagatavošana par pirmo palīdzību, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un analīzi praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Teorētiskā ieskaite (daudzatbilžu tests vai mutiski jautājumi par kursa tematiku un katram individuāls praktiskais darbs ar pieaugušo un bērnu mācību manekeniem par atdzīvināšanas pamatalgoritmu un aizrīšanos). Vērtēšanas kritēriji, veicot atdzīvināšanu manekenam: (1) soļu secība un rīcības algoritms, veicot kardiopulmonālo reanimāciju – jāzina un precīzi jāizpilda; (2) cietušā primārā izmeklēšana (ABC) – jāzina un precīzi jāizpilda; (3) sirds netiešās masāžas punkta pareiza atrašana un masāžas dziļums – jāzina un precīzi jāizpilda; (4) elpošanas ceļu manuālā atvēršana un mākslīgās plaušu ventilācijas „mute-mute” vai „mute-deguns” realizācija – jāzina precīzi un vismaz 70% gadījumos jāizdodas sasniegt pareizo ieelpas tilpumu; (5) stabilās sānu guļas praktiskā realizācija - jāzina un precīzi jāizpilda; (6) Heimliha un citu paņēmienu realizācija aizrīšanās gadījumā - jāzina un precīzi jāizpilda. Vērtēšanas kritēriji pirmās palīdzības sniegšanas teorētiskajā daudzatbilžu testā: vairāk kā 75% pareizu atbilžu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izstāstīt un raksturot soļu secību, izmeklējot pacientu (cietušo) pirmshospitālā etapā, pratīs aprakstīt, kā veikt asiņošanas apturēšanu, pretšoka pasākumus, imobilizāciju kaulu lūzumu gadījumos, palīdzības sniegšanu apdegumu, pārkaršanas, hipotermijas un akūtas saindēšanās gadījumos.
Prasmes:pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus, tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, konstatēt klīniskās un bioloģiskās nāves pazīmes, sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā, veikt elpināšanu ar manuālo ventilatoru un skābekļa inhalācijas caur deguna-mutes masku, diagnosticēt iekšējo un ārējo asiņošanu un veikt tās apturēšanu, kā arī demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.
Kompetences:pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, pacienta (cietušā) primārā un sekundārā izmeklēšana pirmshospitālā etapā, situācijas analīze, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas, novērtēt apkārtējās vides fizikālo faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2First Aid Manual. Dorling Kindersley Limited, 2009, 288 p.
3Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.
4Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp.
Papildus literatūra
1European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation(Elsevier), 2015, 95; 1-99 pp.
2Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Medicīnas Apgāds, 2017, 1243.-1253. lpp. un 1282.-1284.lpp.
3Pocket Book of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2005. Edited by Baskett P and Nolan J. Mosby Elsevier, 2006, 239 p.
Citi informācijas avoti
1http://www.healthdirectorymoz.com/First-Aid/
2http://firstaid.about.com/
3http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/