Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Baiba Arkliņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Nodrošināt efektīvās rīcības apgūšanu dažādās pacienta (cietušā) veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās gan klīniskajā praksē, izmantojot medicīniskās iestādēs pieejamo aprīkojumu, gan arī ārpus klīnikas, notikuma vietā līdz ierodas ārsts vai NMP dienesta brigāde.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, iekšķīgo slimību propedeitika, klīniskā farmakoloģija, klīniskā aprūpe, iekšķīgajās slimības un vispārīgā ķirurģija, „Neatliekamā medicīniskā palīdzība I”.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs raksturot apgūto neatliekamās medicīniskās palīdzības metožu un algoritmu teorētisko pamatojumu.

Prasmes

Students pratīs veikt kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu un elementus no padziļinātā kardiopulmonālās reanimācijas algoritma (defibrilācijas metode, automātiskā ārējā defibrilācija, elpceļu caurlaidības nodrošināšanas manuālas un vienkāršās, instrumentālas metodes, mākslīga plaušu ventilācija ar narkozes aparāta masku un manuālo ventilatoru), sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtajā kardioloģijā, pulmonoloģijā, neiroloģijā, pediatrijā, endokrinoloģijā, kā arī grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā. Rīkoties alerģijas un anafilaktiskā šoka gadījumā. Orientēties NMP etapā pielietojamajās procedūrās.

Kompetences

Students pratīs sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, racionāli un efektīvi izmantojot apgūtās metodes un manipulācijas, kā arī pieejamos cilvēku un aprīkojuma resursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana5BakalaursObligātsArta Bārzdiņa, Antoņina Sondore
Uzturs8BakalaursObligātsRoberts Stašinskis
Uzturs5BakalaursObligātsSigita Kazūne, Roberts Stašinskis
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsIrina Evansa
Ergoterapija4BakalaursObligātsRoberts Stašinskis
Fizioterapija6BakalaursObligātsBaiba Arkliņa
Uzturs8BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana5BakalaursObligātsArta Bārzdiņa, Antoņina Sondore, Zinta Elksne
Uzturs5BakalaursObligātsSigita Kazūne, Roberts Stašinskis
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsAnita Kalēja, Jevgēnijs Kravčuks
Ergoterapija4BakalaursObligātsJevgēnijs Kravčuks
Fizioterapija6BakalaursObligātsBaiba Arkliņa
Uzturs8BakalaursObligātsRoberts Stašinskis
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana5BakalaursObligātsJurijs Bormotovs
Uzturs5BakalaursObligātsArta Bārzdiņa
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsJevgēnijs Kravčuks, Jurijs Bormotovs
Ergoterapija4BakalaursObligātsJevgēnijs Kravčuks
Fizioterapija6BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Jevgēnijs Kravčuks
Uzturs8BakalaursObligātsOļegs Sabeļņikovs, Jevgēnijs Kravčuks
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana5BakalaursObligāts
Uzturs5BakalaursObligātsArta Bārzdiņa
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsAnastasija Fjodorova, Baiba Arkliņa
Ergoterapija4BakalaursObligātsJevgēnijs Kravčuks
Fizioterapija6BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Jevgēnijs Kravčuks
Uzturs8BakalaursObligātsAnastasija Fjodorova
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana5BakalaursObligātsJurijs Bormotovs
Uzturs5BakalaursObligātsElīna Ripa, Arta Bārzdiņa
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsJurijs Bormotovs, Baiba Arkliņa, Anastasija Fjodorova
Ergoterapija4BakalaursObligātsElīna Ripa, Jevgēnijs Kravčuks
Fizioterapija6BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Jevgēnijs Kravčuks
Uzturs8BakalaursObligātsAnastasija Fjodorova, Jurijs Bormotovs
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana5BakalaursObligātsJurijs Bormotovs
Uzturs5BakalaursObligātsElīna Ripa
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija4BakalaursObligātsAnastasija Fjodorova, Baiba Arkliņa, Jurijs Bormotovs
Ergoterapija4BakalaursObligātsElīna Ripa
Fizioterapija6BakalaursObligātsBaiba Arkliņa
Uzturs8BakalaursObligātsAnastasija Fjodorova, Jurijs Bormotovs, Baiba Arkliņa