Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Baiba Arkliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Arkliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, fizioloģija, iekšķīgo slimību propedeitika, klīniskā farmakoloģija, klīniskā aprūpe, iekšķīgajās slimības un vispārīgā ķirurģija, „Neatliekamā medicīniskā palīdzība 1”.
Mērķis:
Nodrošināt efektīvās rīcības apgūšanu dažādās pacienta (cietušā) veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās gan klīniskajā praksē, izmantojot medicīniskās iestādēs pieejamo aprīkojumu, gan arī ārpus klīnikas, notikuma vietā līdz ierodas ārsts vai NMP dienesta brigāde.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neatliekamā medicīniskā palīdzība II (pie Neatliekamā medicīniskā palīdzība I kā otrā lekcija)Lekcijas1.00auditorija
2Elpceļu caurejamības nodrošināšanas metodesNodarbības1.00klīniskā bāze
3Asinsrites apstāšanās pieaugušajiem - cēloņi, patoģenēze. Pamata kardiopulmonālā reranimācija algoritms un padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas elementi. Procedūras NMP.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Neatliekamā medicīniskā palīdzība kardioloģijā, pulmonoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Neatliekamā palīdzība neiroloģijā, pediatrijā. Neatliekamā palīdzība grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Neatliekamā palīdzība endokrinoloģijā. Alerģija un anafilaktiskais šoks.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Teorētiskā ieskaite (tests) un katram individuāls praktiskais uzdevums ar mācību manekeniem par atdzīvināšanas algoritmu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs raksturot apgūto neatliekamās medicīniskās palīdzības metožu un algoritmu teorētisko pamatojumu
Prasmes:Students pratīs veikt kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu un elementus no padziļinātā kardiopulmonālās reanimācijas algoritma (defibrilācijas metode, automātiskā ārējā defibrilācija, elpceļu caurlaidības nodrošināšanas manuālas un vienkāršās, instrumentālas metodes, mākslīga plaušu ventilācija ar narkozes aparāta masku un manuālo ventilatoru), sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtajā kardioloģijā, pulmonoloģijā, neiroloģijā, pediatrijā, endokrinoloģijā, kā arī grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā. Rīkoties alerģijas un anafilaktiskā šoka gadījumā. Orientēties NMP etapā pielietojamajās procedūrās.
Kompetences:Students pratīs sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, racionāli un efektīvi izmantojot apgūtās metodes un manipulācijas, kā arī pieejamos cilvēku un aprīkojuma resursus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.
3Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp.
4Vanags I., Daugulis E., Tominš. P. Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002. 567 lpp.
Papildus literatūra
1Perkins G. D. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation 95 (2015) 81–99.
2Maconochiea I. K. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 95 (2015) 223–248.
3Soar J. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3. Adult advanced life support Paediatric life support. Resuscitation 95 (2015) 100–147.
4Maconochiea I. K. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 95 (2015) 223–248.
5Frerk C. et al. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. Br. J. Anaesth. first published online November 10, 2015 doi:10.1093/bja/aev371
6Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I. Vanaga un A. Sondores redakcijā. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008. 1232 lpp.
7Pirmā palīdzība. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 288 lpp.
8Pirmā palīdzība. Īsi pats galvenais. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 32 lpp.
9Pirmā palīdzība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 288 lpp.
10Liguts V., Intensīvās terapijas rokasgrāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2008. 560 lpp.
11Oxford Handbook of Emergencies in Cardiology. First Edition. Edited by S. G. Myerson, R. P. Choudhury, A. R. J. Mitchell. Oxford: Oxford University Press, 2007. 348 p.
12Singer M. & Webb A. Oxford Handbook of Critical Care. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2006. 605 p.
13Ramrakha P. S. & Moore K. P. Oxford Handbook of Acute Medicine. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2005. 990 p.
Citi informācijas avoti
1http://www.erc.edu
2http://www.anest.lv/
3http://www.shocksocieties.org/international/shockjournal/
4http://nlm.nih.gov
5http://www.kardiologija.lv/
6http://das.uk.com