Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Baiba Arkliņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas tehnoloģijas; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Nodrošināt efektīvās rīcības apgūšanu dažādās pacienta (cietušā) veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās gan klīniskajā praksē, izmantojot medicīniskās iestādēs pieejamo aprīkojumu, gan arī ārpus klīnikas, notikuma vietā līdz ierodas ārsts vai NMP dienesta brigāde.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, iekšķīgo slimību propedeitika, klīniskā farmakoloģija, klīniskā aprūpe, iekšķīgajās slimības un vispārīgā ķirurģija, „Neatliekamā medicīniskā palīdzība I”.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs raksturot apgūto neatliekamās medicīniskās palīdzības metožu un algoritmu teorētisko pamatojumu.

Prasmes

Students pratīs veikt kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu un elementus no padziļinātā kardiopulmonālās reanimācijas algoritma (defibrilācijas metode, automātiskā ārējā defibrilācija, elpceļu caurlaidības nodrošināšanas manuālas un vienkāršās, instrumentālas metodes, mākslīga plaušu ventilācija ar narkozes aparāta masku un manuālo ventilatoru), sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtajā kardioloģijā, pulmonoloģijā, neiroloģijā, pediatrijā, endokrinoloģijā, kā arī grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā. Rīkoties alerģijas un anafilaktiskā šoka gadījumā. Orientēties NMP etapā pielietojamajās procedūrās.

Kompetences

Students pratīs sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, racionāli un efektīvi izmantojot apgūtās metodes un manipulācijas, kā arī pieejamos cilvēku un aprīkojuma resursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN5BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Elīna Ripa, Roberts Stašinskis
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Elīna Ripa, Roberts Stašinskis
Uzturs, RFU5BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Elīna Ripa, Roberts Stašinskis
Uzturs, RFUN5BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Elīna Ripa, Roberts Stašinskis
Uzturs, RFUN7BakalaursObligātsBaiba Arkliņa, Elīna Ripa, Roberts Stašinskis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA4BakalaursObligāts
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF6BakalaursObligāts