Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anna Miskova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.05.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:KPUMTK_009LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anna Miskova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtkatrsu[pnkts]lv, +371 67061579
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Reproduktīvas sistēmas anatomija un fizioloģija Fizioloģiska dzemdniecība Patoloģiska dzemdniecība
Mērķis:
apgūt prasmes nodrošināt sievietes un jaundzimušā veselības stāvokļa izvērtēšanu un veselības traucējumu diagnosticēšanu; apgūt prasmes asistēt ārstam ginekologam - dzemdību speciālistam operatīvu dzemdību gadījumā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neatliekamas situācijas - vecmātes un ginekologa, dzemdību speciālista, loma, netehniskas prasmesNodarbības1.00MITC
2Strukturēta pieeja pacientam. Smagi slimas grūtnieces/nedēļnieces atpazīšanaNodarbības1.00MITC
3Smaga preeklampsija un eklampsija - rīcība neatliekamajā situācijāNodarbības1.00MITC
4Sepse, septisks šoks - rīcība neatliekamajā situācijaNodarbības1.00MITC
5Akūts ķeizargrieziens - dzemdību aprūpes komandas rīcībaNodarbības1.00MITC
6Patoloģiska KTG - atpazīšana, rīcības taktikaNodarbības1.00MITC
7Pēcdzemdību asiņošana - profilakse, atpazīšanaNodarbības1.00MITC
8Pēcdzemdību asiņošana - rīcības taktikaNodarbības1.00MITC
9Patoloģiskas dzemdības - darbs komandāNodarbības1.00MITC
10Ieskaite - klīniskas simulācijasNodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētiskais materiāls pašmācībai pirms praktiskās nodarbības
Vērtēšanas kritēriji:
Obligāts nodarbību apmeklējums un aktīva dalība, uzrakstīti visi pārbaudes darbi
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:simulācija, kontroles lapa
Prasmes:simulācija, kontroles lapa
Kompetences:simulācija, kontroles lapa
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1"Dzemdniecība" prof. D. Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgads 2016
2"Skills for midwifery practice" R. Johnson, Elsevier, 2016
3"Midwifery Practice : Critical Illness, Complications And Emergencies Case Book", Raynor M., Marshall J., McGraw-Hill Education, 2012
Papildus literatūra
1Carol.J.Green, „Maternal Newborn Nurisng care plans”, Jones Bartlett learning2012.
2Coad J., Dunstall M., «Anatomy and physiology for midwives», Elsevier, 2012.
3Dudenhausen W. Joachim "Practical obstetrics",De Gruyter, 2012.
4physiology
5Chandraharan Edwin"Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology", Cambridge University Press, 2017.
6Snow S., Taylor K., Carpenter J. "Rapid Midwifery", John Wiley & Sons, Incorporated, 2016.
Citi informācijas avoti
1www.vecmasuasocoacija.lv
2www.medicalaidfilms.org
3www.ginasoc.lv
4http://www.who.int/topics/midwifery/en/
5http://www.doctoralmidwiferysociety.org/
6www.medicalaidfilms.org