Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Normunds Limba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_008LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Normunds Limba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, fizioloģija, bioloģija, fizika, ķīmija.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par vesela organisma funkciju realizācijas un regulācijas mehānismiem, kā arī attīstīt iemaņas funkciju novērtēšanas metožu izmantošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Fizioloģisko funkciju reģistrācija.Nodarbības1.00laboratorija
2Šūnas fizioloģija.Lekcijas2.00laboratorija
3Sinaptiskā pārvade.Lekcijas1.00laboratorija
4Stimulācijas elektromiogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
5Sensoro sistēmu fizioloģija.Lekcijas1.00laboratorija
6Elektromiogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
7Esteziometrija.Nodarbības1.00laboratorija
8Refleksi.Lekcijas1.00laboratorija
9Veģetatīvā nervu sistēma.Lekcijas1.00laboratorija
10Refleksa un reakcijas laika noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
11Sirdsdarbības izmaiņas adrenerģisku un holīnerģisku vielu ietekmē.Nodarbības1.00laboratorija
12Centrālās nervu sistēmas fizioloģija.Lekcijas1.00laboratorija
13Smadzeņu elektriskā aktivitāte. Miegs. Atmiņa.Lekcijas1.00laboratorija
14Strūpa tests.Nodarbības1.00laboratorija
15Elektroencefalogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
16Nosacījuma refleksi. Emociju regulācija.Lekcijas1.00laboratorija
17Reģenerācija centrālajā un perifērajā nervu sistēmā.Lekcijas1.00laboratorija
18Aizenka tests.Nodarbības1.00laboratorija
1916-faktoru tests.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pirms nodarbības jāsagatavo atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem, jāiepazīstas ar praktiskā darba gaitu; pēc prakstiskās nodarbības – patstāvīgi jānoformē prakstiskā darba secinājumi un jāiesniedz pārbaudei.
Vērtēšanas kritēriji:
Semestra laikā nodarbībās mutiski vai rakstiski veiktās teorētisko zināšanu pārbaudes, sekmīgi veikts prakstiskais darbs un patstāvīgi uzrakstītu secinājumu ieskaite, 1. semestra beigās – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā students iegūs padziļinātas zināšanas par nervu sistēmas funkcijām, neironu darbības molekulārajiem aspektiem. Iegūtās zināšanas spēs izmantot, lai apgūtu pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas metodes, pacientu stāvokļa novērtēšanas un ārstēšanas pamatprincipus. Students spēs analizēt vienkāršākos fizioloģisko mērījumu rezultātus, izskaidrot pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas lietderību un nozīmību.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt pamata fizioloģiskos mērījumus, kā arī pielietot iegūtās iemaņas datu datorizētā ieguvē un analīzē. Zināšanas par neirofizioloģisko procesu regulāciju spēs izmantot, risinot klīniskus uzdevumus.
Kompetences:Iegūtās zināšanas un prasmes spēs izmantot fizioterapijas pacientu stāvokļa izmeklēšanai un fizioterapijas efektivitātes novērtēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. ”Medicīnas apgāds”, 2008., 270 lpp.
2Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. “Zvaigzne”, 1986., 435 lpp.
Papildus literatūra
1Linda S. Costanzo. Physiology 4th edition. Saunders, Elsevier 2010., 512 pp.
2Gyuton A. C., Hall J. E., Textbook of medical physiology. Saunders 2005., 1104 pp.
3McArdle W. D., Katch F. I., Katch V. L. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance. Lippincott Williams & Wilkins 2006., 1184 pp.
4Despopoulos A.; Silbernagl S. Color Atlas of Physiology. Georg Thieme Verlag 2008, 6th edition, 456 pp.
5Silverthorn D. U. Human Physiology: An Integrated Approach (6th edition); Pearson, 2012: 992 pp.
6Purves D. et all Neuroscience (5th edition) Sinauer Associates, Inc.; 2011: 759 pp.
Citi informācijas avoti
1E-studijās pieejamās interneta saites