Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Rolfs Ozols

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:NUNK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Rolfs Ozols
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Millers
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 37. korpuss; Hipokrāta iela 2, 7. nodaļa, 901. telpa, neuroatrsu[pnkts]lv, neuroatrsu[pnkts]lv, +371 67069653; +371 67536540
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neiroloģiskā izmeklēšana.
Mērķis:
Zināšanu un priekšstata iegūšana par neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
11. Galvaskausa lūzumi. Smaga galvas trauma, ārstēšanas principi. 2. CNS audzēji, ārstēšanas taktika. 3. Cerebrovaskulāro slimību ķirurģiskā ārstēšana. 4. Deģeneratīvās mugurkaulāja saslimšanas. Hidrocefālija.Nodarbības4.00klīniskā bāze
21. Galvas trauma. 2. Neiroonkoloģija.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver klīnisko gadījumu ar uzdevumiem sagatavošanu. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze, izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu; • literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam.
Vērtēšanas kritēriji:
Kumulatīvais eksāmens – tiek pārbaudītas studenta zināšanas par neiroķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi. Zināšanas, prasmes un kompetenci vērtē, pamatojoties uz studiju darbā uzrādītajiem rezultātiem visa studiju kursa īstenošanas laikā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj: • uzskaitīt un aprakstīt neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikas pamatprincipus; • definēt galvas traumu veidus; • klasificēt galvas traumas atbilstoši smaguma pakāpei; • pastāstīt, kā novērtēt slimnieka stāvokli pēc Glāzgovas komas skalas, pēc Hanta – Hesa skalas; • raksturot biežākos spontāna subarahnoidāla asinsizplūduma cēloņus; • novērtēt vispārējos un specifiskos klīniskos simptomus CNS audzēju gadījumos; • pazīt biežākās neiroķirurģiski koriģējamās patoloģijas (mugurkaula deģeneratīvās saslimšanas, hidrocefālija, perifēro nervu kompresijas, CNS attīstības anomālijas).
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis prasmes un iemaņas, kas ļaus: • atpazīt un interpretēt neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju klīniskās un radioloģiskās izpausmes; • nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus iespējamo neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikai; • izskaidrot neiroķirurģisko manipulāciju indikācijas un pamatprincipus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais būs spējīgs: • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt neiroķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi; • izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu neiroķirurģisku klīnisko situāciju; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New York. 2006.
2Benzel E. Spine Surgery. – Churchill Livingstone. New York. 1999. – Vol. 1;2.
3Setti Rengachary, Richard Ellenbogen. Principles of Neurosurgery; Mosby, 2 edition (2004)
4Jonathan S.Cikow, R.Loch Macdonald, Daniel Refai. Comprehensive Neurosurgery. Board Review, Second Edition, Thieme (2009)
5Schmidek and Sweet. Operative Neurosurgical Techniques: Indications, Methods, and Results, 2 Volume Set, Sanders (2005)
Papildus literatūra
1Bhidayasiri R., Waters M. F., Giza C. C. Neurological Differential Diagnosis. Blackwell Publishing. Oxford. 2006.
2Gārša I. Ievads neiroķirurģijā. – Nacionālais apgāds. Rīga. 2008.
3Ellison D., Love S., Chimelli L., Harding B. N., Lowe J., Vinters H. V. Neuropathology. 2nd ed. – Mosby, 2004.
4Mitchel S.Berger, Michael D. Prados, Textbook of Neuro – Oncology. Eisevier Sounders. Philadelphia, 2005.
5Louis D. N., Ohgaki H., Wiestler O. D., Cavanee W. K. (eds) World Health Organization Classification of Tumors of Central Nervous System – IARC. Lyon, 2007.
Citi informācijas avoti
1www.eans.org
2www.aans.org
3http://emedicine.medscape.com