Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inga Gūtmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.04.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:FKK_027LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmācija; Farmaceitiskā farmakoloģijaMērķauditorija:Klīniskā farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Gūtmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmācijas ķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inga Urtāne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, A-korp. 5.st. 502.kab., gmkatrsu[pnkts]lv, gmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061544
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas9
Kopā kontaktstundas33
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Dot studentam informējoša rakstura zināšanas par tām mūsdienu medicīnas nozarēm, kuras tiek dēvētas par integratīvām (netradicionālām) mūsu valstī.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Netradicionālās medicīnas metožu apskatsLekcijas3.00auditorija
2Austrumu medicīnas principi. AkupunktūraLekcijas1.00auditorija
3Darbs ar ķermeņa aktīviem punktiemNodarbības1.00auditorija
4Mūsdienu lietišķā psiholoģija un tās izmantošanas medicīnā. Hipnoze.Lekcijas2.00auditorija
5Biofizikālās medicīnas principi. Biorezonanse.Lekcijas2.00auditorija
6Homeopātija – vēsture un izmatošana medicīnāLekcijas1.00auditorija
7Prakse homeopātiskajā aptiekā.Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst studiju programmā piedāvāto literatūru, veic iegūtās informācijas apkopojumu. Sagatavo klīniskā farmaceita vērtējumu medikamentozās terapijas gadījumos.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte; Ieskaite: tiek pārbaudītas zināšanas par studiju kursā apgūtajām tēmām (iekļaujot dažādo metožu izmantošanas iespējas).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti būs ieguvuši zināšanas un izpratni, ka ļauj aprakstīt tās integratīvās medicīnas nozares, kuras ir iekļautas „Sertificējamo ārstniecisko un diagnostisko metožu sarakstā” mūsu valstī un dažas ārstēšanas metodes, kuras šobrīd nav sertificējamas, bet ir izmantojamas pasaulē un mūsu valstī.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs atšķirt integratīvās medicīnas nozares un paskaidrot to būtību.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izskaidrot integratīvo medicīnas nozaru pielietošanas iespējas pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un nodarbību materiāli.
2Jirgens fon Rozens. 15 soļi hronisko slīmību ārstēšanā. – Rīga, LMA apgāds, 1995.
Papildus literatūra
1Kligler, Benjamin., and A. Lee, Roberta. Integrative Medicine – Principles for Practice. McGraw-Hill, Medical Pub. Division, NY, 2004.
2Chinese Acupuncture and Moxibustion. Foreign Languages Press – Beijing, 1987.
3Tianjun Liu, O. M. D. (Editor in Chief). Chinese medical Qigong. Singing Dragon, London – Philadelphia, 2010.
Citi informācijas avoti
1BMC Complementary and alternative medicīne - http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
2QI- journal - http://www.qi-journal.com/
3Yin-Yang House - http://www.yinyanghouse.com/