Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Guna Laganovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:OFK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guna Laganovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Oftalmoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Guna Laganovska
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 25. korpuss, oftalmolkatatrsu[pnkts]lv, oftalmolkatatrsu[pnkts]lv, +371 67069549
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, bioloģijā, fizikā un fizioloģijā.
Mērķis:
Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par acs anatomiju, acs priekšējo daļu slimībām, kataraktu, glaukomu, tīklenes slimībām, acu traumām, bērnu oftalmoloģiju, orbītas slimībām. Apgūt prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt oftalmoloģiskas slimības, orientēties ārstēšanas un profilakses principos, kā arī dotu iespējas turpināt medicīnisko izglītību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Apsārtusi acs ( konjunktīvas, plakstiņu, asaru ceļu slimības)Nodarbības1.00klīniskā bāze
2RefrakcijaNodarbības1.00klīniskā bāze
3KataraktaNodarbības1.00klīniskā bāze
4GlaukomaNodarbības1.00klīniskā bāze
5Acu traumas. Uveīti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Tīklenes slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais darbs ar oftalmoloģijas speciālo literatūru un e studiju materiāliem. Studējošie patstāvīgi pārbauda redzes asumu un veic acs apskati spraugas lampā. Studējošie raksta oftalmoloģiska pacienta apskates protokolu.
Vērtēšanas kritēriji:
Katrā nodarbībā pārbaudes darbs, kursa noslēgumā – ieskaite (novērtējums atkarībā no zināšanām: ieskaitīts / neieskaitīts). Pabeidzot studiju kursu OSKE – novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātas zināšanas un spēj nosaukt un parādīt uzskates līdzekļos acs palīgmehānismu anatomiju, raksturot acs fizioloģiju un aprakstīt biežāk sastopamo acu slimību etiopatoģenēzi, epidemioloģiju, klīniku, diagnostikas un ārstēšanas principus un prognozi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs : - pārbaudīt redzes asumu; - veikt acu dibena izmeklēšanu ar oftalmoskopijas palīdzību; - spēs rīkoties akūtās situācijās oftalmoloģijā; - izmeklēt acu slimnieku, lai novērtētu oftalmoloģiskās palīdzības nepieciešamību un apjomu.
Kompetences:Studiju kursa programmas apguves rezultātā studējošais būs kompetents patstāvīgam darbam ar oftalmoloģiskiem slimniekiem vispārējās prakses ārstu praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību. Studējošais spēs veikt oftalmoloģisko aprūpi primārās aprūpes etapā un ievērot ētiskos un juridiskos aspektus, analītiski izvērtēt oftalmologa slēdzienu un argumentēti plānot pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu, kā arī interpretēt redzes pārbaudes izmeklējuma rezultātus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt tos ar kopēju izmeklēšanas procesu, interpretēt speciālista veiktā izmeklējuma rezultātu, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Acu slimības, G.Laganovskas redakcijā, Nacionālais apgāds, 2008
Papildus literatūra
1Basic and Clinical Science Course Section 1 to 13 / The Eye M.D. Association. – American Academy of Ophthalmology 2010/2011.
2Clinical Ophthalmology A Systematic Approach / Jack J Kanski. – Elsevier Limited 2007. – 931 p.
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāli e-studiju vidē