Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Iveta Kudaba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_030LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Iveta Kudaba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas bioloģijā, epidemioloģijā, klīniskajā farmakoloģijā, mikrobioloģijā, histoloģijā, anatomijā, propedeitikā, ģenētikā, valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
• Veicināt izpratni par onkoloģiskām slimībām kā būtisku kontrolējamu sabiedrības veselības problēmu. • Sekmēt zināšanu apguvi par audzēju bioloģiju un patoģenēzi mūsdienu izpratnē. • Apgūt zināšanas par audzēju diagnostikas metodēm un slimības izplatības novērtēšanu. • Apgūt krūts, resnās un taisnās zarnas ļaundabīgo audzēju diagnostikas un terapijas pamatprincipus. • Apgūt onkoloģisko neatliekamo situāciju diagnostiku un terapiju. • Apgūt hroniska sāpju sindroma patoģenēzi, diagnostikas un terapijas pamatprincipus onkoloģiskiem pacientiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ļaundabīgo audzēju epidemioloģija, riska faktori, Valsts organizētais vēža skrīnings.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Krūts vēzis.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Kolorektālais vēzis.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Neatliekamie stāvokļi onkoloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Hronisks sāpju sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs ar literatūru (plaušu, ādas, prostatas, krūts, kolorektālais, kuņģa vēzis, ginekoloģiskie un uroloģiskie audzēji) un pacientiem – anamnēzes ievākšana un ziņojuma sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Katrs students ziņo par pacientiem ar dažādām onkoloģiskām slimībām, tā demonstrējot prasmi komunicēt ar vēža slimnieku, ievākt mērķtiecīgu slimības, dzīves un ģimenes anamnēzi, novērtēt un kritizēt pieļautās kļūdas pacienta līdzšinējā aprūpē, interpretēt dažādās diferenciālās diagnostikas iespējas un pamatot plānotās terapijas atbilstību klīniskajai situācijai. Mutiska ieskaite, lai pārbaudītu studentu zināšanas par audzēju epidemioloģiju, diagnostiku un terapijas iespējām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: Saprast, definēt un izklāstīt biežāk sastopamo audzēju aprakstošās epidemioloģijas jēdzienus – incidence, mirstība, prevalence, piecgadu dzīvildze, relatīvais un atributējamais risks. Aprakstīt un klasificēt audzēju primārās, sekundārās un terciārās profilakses metodes. Iegūt izpratni par audzēja karcinoģenēzi, izplatības ceļiem, attīstības norisi un tā ietekmēšanas iespējām. Atšķirt, novērtēt un piemērot audzēju diagnostikas metodes. Lietot TNM un citas audzēju klasifikācijas metodes. Formulēt dažādo audzēju terapijas metožu efektivitāti, indikācijas, kontrindikācijas un kombinēšanas iespējas. Atpazīt un novērtēt spēcīgas emocionālās reakcijas un integrēt šīs zināšanas kontaktā ar vēža slimniekiem un viņu piederīgajiem.
Prasmes:Nosaukt un secīgi sakārtot biežāk sastopamos audzējus Latvijā, kā arī formulēt un sistematizēt dažādu audzēju riska faktorus. Spēja analizēt dažādo ģenētisko un epiģenētisko faktoru lomu audzēja attīstībā indivīda un sabiedrības līmenī. Savākt mērķtiecīgu dzīves, kaitīgo faktoru un ģimenes anamnēzi vēža slimniekiem. Izmantot TNM klasifikāciju slimības izplatības aprakstīšanai. Novērtēt audzēju terapijas iespējas atkarībā no slimības izplatības. Negatīvas un satraucošas informācijas pasniegšana.
Kompetences:Izpratne un spēja novērtēt, salīdzināt un interpretēt audzēju epidemioloģiskos datus, bioloģiju, slimības izplatību (stadijas), diagnostikas un terapijas iespējas. Spēja paredzēt un risināt komunikāciju problēmas darbā ar vēža pacientiem un viņu piederīgajiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition, 2017 James D. Brierley, Mary K. Gospodarowicz, Christian Wittekind
2Izdales materiāli nodarbībās.
3Klīniskā onkoloģija//Autoru kolektīvs D.Baltiņas vadībā, Zvaigzne ABC, 1999.
4Lietišķā epidemioloģija//M.Baltiņš, Zinātne, 2003.
5Diagnoze – vēzis//D.Baltiņa, Zinātne, 2006.
6DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology 11. izdevums, 2018
7ESMO Handbook of Oncological Emergencies
8Oxford Handbook of Oncology, 4. izdevums,2015 Jim Cassidy, Donald Bissett, Roy A. J. Spence, Miranda Payne
Papildus literatūra
1National Comprehensive Cancer Network (NCCN), European society for medical oncology (ESMO) vadlīnijas
Citi informācijas avoti
1UpToDate datu bāze.
2Medscape vietne.
3Clinicalkey.com datu bāze