Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Iveta Kudaba
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

• Veicināt izpratni par onkoloģiskām slimībām kā būtisku kontrolējamu sabiedrības veselības problēmu.
• Sekmēt zināšanu apguvi par audzēju bioloģiju un patoģenēzi mūsdienu izpratnē.
• Apgūt zināšanas par audzēju diagnostikas metodēm un slimības izplatības novērtēšanu.
• Apgūt krūts, resnās un taisnās zarnas ļaundabīgo audzēju diagnostikas un terapijas pamatprincipus.
• Apgūt onkoloģisko neatliekamo situāciju diagnostiku un terapiju.
• Apgūt hroniska sāpju sindroma patoģenēzi, diagnostikas un terapijas pamatprincipus onkoloģiskiem pacientiem.

Priekšzināšanas

Zināšanas bioloģijā, epidemioloģijā, klīniskajā farmakoloģijā, mikrobioloģijā, histoloģijā, anatomijā, propedeitikā, ģenētikā, valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
Saprast, definēt un izklāstīt biežāk sastopamo audzēju aprakstošās epidemioloģijas jēdzienus – incidence, mirstība, prevalence, piecgadu dzīvildze, relatīvais un atributējamais risks.
Aprakstīt un klasificēt audzēju primārās, sekundārās un terciārās profilakses metodes.
Iegūt izpratni par audzēja karcinoģenēzi, izplatības ceļiem, attīstības norisi un tā ietekmēšanas iespējām.
Atšķirt, novērtēt un piemērot audzēju diagnostikas metodes. Lietot TNM un citas audzēju klasifikācijas metodes.
Formulēt dažādo audzēju terapijas metožu efektivitāti, indikācijas, kontrindikācijas un kombinēšanas iespējas.
Atpazīt un novērtēt spēcīgas emocionālās reakcijas un integrēt šīs zināšanas kontaktā ar vēža slimniekiem un viņu piederīgajiem.

Prasmes

Nosaukt un secīgi sakārtot biežāk sastopamos audzējus Latvijā, kā arī formulēt un sistematizēt dažādu audzēju riska faktorus.
Spēja analizēt dažādo ģenētisko un epiģenētisko faktoru lomu audzēja attīstībā indivīda un sabiedrības līmenī.
Savākt mērķtiecīgu dzīves, kaitīgo faktoru un ģimenes anamnēzi vēža slimniekiem. Izmantot TNM klasifikāciju slimības izplatības aprakstīšanai.
Novērtēt audzēju terapijas iespējas atkarībā no slimības izplatības.
Negatīvas un satraucošas informācijas pasniegšana.

Kompetences

Izpratne un spēja novērtēt, salīdzināt un interpretēt audzēju epidemioloģiskos datus, bioloģiju, slimības izplatību (stadijas), diagnostikas un terapijas iespējas.
Spēja paredzēt un risināt komunikāciju problēmas darbā ar vēža pacientiem un viņu piederīgajiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligāts
Medicīna9MaģistrsObligātsSanta Volkolakova, Iveta Kudaba, Gunta Purkalne, Dace Baltiņa
Medicīna9MaģistrsObligātsGunta Purkalne, Dace Baltiņa
Pediatrija9MaģistrsObligāts
Sabiedrības veselība5BakalaursIerobežota izvēleDace Baltiņa
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsGunta Purkalne, Dace Baltiņa, Iveta Kudaba, Santa Volkolakova
Medicīna10MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Gunta Purkalne, Dace Baltiņa, Santa Volkolakova
Pediatrija10MaģistrsObligātsSanta Volkolakova
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Elīna Skuja, Dace Baltiņa, Santa Volkolakova, Elīna Liepiņa
Medicīna9MaģistrsObligātsSanta Volkolakova, Elīna Skuja, Dace Baltiņa, Gunta Purkalne, Iveta Kudaba
Medicīna10MaģistrsObligātsGunta Purkalne, Santa Volkolakova, Iveta Kudaba
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Elīna Liepiņa, Dace Baltiņa, Gunta Purkalne
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Baltiņa, Elīna Skuja, Gunta Purkalne
Pediatrija10MaģistrsObligātsElīna Liepiņa, Iveta Kudaba
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Baltiņa, Iveta Kudaba, Elīna Liepiņa, Gunta Purkalne
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsElīna Liepiņa, Elīna Skuja, Dace Baltiņa, Gunta PurkalneIveta Kudaba,
Medicīna10MaģistrsObligātsGunta Purkalne, Elīna Skuja, Elīna Liepiņa, Dace Baltiņa, Iveta Kudaba, Santa Volkolakova
Pediatrija10MaģistrsObligātsDace Baltiņa, Elīna LiepiņaIveta Kudaba,
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Elīna SkujaGunta Purkalne, Dace Baltiņa, Elīna Liepiņa,
Medicīna10MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Elīna Skuja, Elīna Liepiņa, Dace Baltiņa, Gunta Purkalne, Santa Volkolakova
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsIveta Kudaba, Elīna Liepiņa, Gunta Purkalne, Santa Volkolakova
Medicīna10MaģistrsObligātsDace Baltiņa, Iveta Kudaba, Elīna Liepiņa, Gunta Purkalne, Santa Volkolakova
Pediatrija10MaģistrsObligātsDace Baltiņa, Elīna Liepiņa, Gunta Purkalne
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsElīna Liepiņa, Santa VolkolakovaGunta Purkalne, Dace Baltiņa, Iveta Kudaba,
Medicīna10MaģistrsObligātsGunta Purkalne, Iveta Kudaba, Dace Baltiņa, Santa Volkolakova, Elīna Liepiņa, Elīna Skuja
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsElīna Liepiņa, Santa Volkolakova, Dace Baltiņa, Iveta Kudaba, Gunta Purkalne
Medicīna10MaģistrsObligātsDace Baltiņa, Iveta Kudaba, Gunta Purkalne, Santa Volkolakova
Pediatrija10MaģistrsObligātsDace Baltiņa, Gunta Purkalne, Iveta Kudaba, Elīna Liepiņa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsElīna Liepiņa, Santa Volkolakova, Dace Baltiņa, Iveta Kudaba, Gunta Purkalne
Medicīna10MaģistrsObligātsElīna Liepiņa, Elīna Skuja, Santa Volkolakova, Dace Baltiņa, Iveta Kudaba, Gunta Purkalne
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligāts
Medicīna10MaģistrsObligāts
Pediatrija10MaģistrsObligāts