Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Aiga Lasmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas audzēju epidemioloģijā, audzēju bioloģijā, izprast preventīvo onkoloģiju, zināt galvenās izmeklēšanas metodes onkoloģisku slimību diagnostikā, izprast audzēju ārstēšanas metodes un galvenos terapijas principus, zināt un izprast dzīves kvalitātes jēdzienu onkoloģijā, izprast paliatīvās aprūpes principus. Sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par paliatīvās aprūpes īpatnībām, novērtēšanu, novērošanu, pielietojot holistiskas aprūpes modeli dzīves kvalitātes uzturēšanā.

Priekšzināšanas

Patoloģiskā fizioloģijā, Klīniskā farmakoloģijā un medikamentozā aprūpē, Filozofijā un medicīnas ētikā, Transkulturālā aprūpē, Iekšķīgās slimībās un pacientu aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas audzēju klasifikācijā, pārzina primārās, sekundārās un terciārās profilakses metodes. Saprot, definē biežāk sastopamo audzēju epidemioloģiju, zina audzēju diagnostikas metodes un izprot TNM un citas audzēju klasifikācijas metodes. Atpazīst audzēju klīniskās izpausmes, formulē dažādo audzēju terapijas metožu efektivitāti. Atpazīst un novērtē pacientu emocionālās reakcijas un integrē šīs zināšanas kontaktā ar vēža slimniekiem un viņu piederīgajiem. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt un aprakstīt paliatīvās aprūpes mērķus un pamatnostādnes. Spēs izskaidrot un definēt neārstējamu pacientu aprūpes problēmas un vajadzības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs nodrošināt un veikt onkoloģisku pacientu aprūpi, ievērojot holistiskas aprūpes modeli. Mācēs noteikt un analizēt aprūpes problēmas dažādos vēža ārstēšanas etapos un tās risināt. Pratīs identificēt paliatīvās aprūpes pacientu problēmas un vajadzības. Spēs veikt mirstoša pacienta aprūpi.
Nosaukt un sistematizēt biežāk sastopamos audzējus Latvijā, kā arī formulēt un sistematizēt dažādu audzēju riska faktorus. Izmantot TNM klasifikāciju slimības izplatības izvērtēšanai, izvērtēt onkoloģiska un paliatīva pacienta aprūpes īpatnības.

Kompetences

Izpratne un spēja novērtēt, salīdzināt un interpretēt audzēju epidemioloģiskos datus, slimības izplatību, diagnostikas un terapijas iespējas.
Spēja paredzēt un risināt dažādas onkoloģisko pacientu un viņu piederīgo aprūpes īpatnības.
Izstrādāt un izvirzīt aprūpes prioritātes paliatīva pacienta aprūpes gadījumā, kā arī sniegt izpratni par šo pacientu psiholoģisko, sociālo un garīgo aprūpi un tuvinieku aprūpi sēru periodā.
Spēja analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.