Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, māsas, ārsta palīgi
Kursa apjoms
24 akadēmiskās stundas (3 dienas): teorija – 15 st., prakse – 9 st.
No
Līdz
Norises laiks
Grupa nokomplektēta
Valoda
Latviešu
Vadītājs

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par biežāk sastopamajām onkoloģiskajām diagnozēm dažādās vecuma grupās (bērniem, pusaudžiem, jauniem pieaugušajiem, pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem), informēt par biežāk sastopamo onkoloģisko slimību riska faktoriem, attīstīt iemaņas, lai atpazītu to cilvēku kontingentu, kuriem ir palielināts konkrētās onkoloģiskās slimības risks, spēt novērtēt sūdzības un laboratorisko un instrumentālo izmeklējumu rezultātus, kuri var norādīt un aizdomām par onkoloģisku slimību, atpazīt vēždraudes patoloģijas un zināt to aprūpes principus, kā arī saprast tālāko izmeklējumu secību un Latvijā pastāvošā zaļā koridora būtību, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Tēmas

  • Biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju saslimstība, mirstība, piecgadu dzīvildze, pirmā gada letalitāte un izplatība Latvijā pēdējo 10 gadu laikā
  • Skrīningdiagnostika, tās būtība un norise Latvijā
  • Latvijā biežāk sastopamo audzēju galvenie riska faktori (ģenētiskie un epiģenētiskie)
  • Latvijā biežāk sastopamo audzēju agrīnie un vēlīnie simptomi
  • Zaļā koridora jeb audzēju agrīnās diagnostikas algoritma būtība
  • Inovatīvās tehnoloģijas un to pielietojums audzēju diagnostikā

Pieteikties