Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Artūrs Paparde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība; Dzīvās dabas zinātnes; Bioloģija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma funkciju adaptāciju, fiziskas slodzes ietekmi uz organismu un vienkāršām metodēm to noteikšanai.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, Medicīnas filosofija un bioētika, Medicīniskā fizika un statistika.

Rezultāti

Zināšanas

1) Studējošie spēs atpazīt un aprakstīt organisma nespecifiskās adaptācijas reakcijas.
2) Spēs izskaidrot fiziskās slodzes ietekmi uz organismu.
3) Spēs sniegt pārskatu par fizioloģisko parametru izmaiņām stresora ietekmē.
4) Spēs nosaukt un aprakstīt etapus pētījumu fizioloģijā.

Prasmes

1) Spēs izmantot zinātnisko literatūru fizioloģijas nozarē, definējot pētījuma mērķi un hipotēzi.
2) Spēs paredzēt un pārbaudīt pētījuma mērķa un hipotēzes validitāti balstoties uz pētījuma rezultātiem.
3) Spēs organizēt pētījumu gaitu un paredzēt iegūstamos rezultātus.
4) Spēs lietot atbilstošās metodes, plānojot pētnieciskā darba norisi.
5) Spēs strādāt ar fizioloģisko parametru reģistrēšanas metodēm.
6) Spēs aprēķināt vidējos radītājus un izskaidrot to nozīmi.

Kompetences

1) Studējošie spēs formulēt organisma nespecifiskās adaptācijas reakcijas.
2) Spēs formulēt zinātnisko problēmu, mērķi un hipotēzes fizioloģijas nozarē.
3) Spēs eksperimentēt fizioloģijas nozarē.
4) Spēs analizēt fizioloģisko parametru saistību ar adaptācijas mehānismiem.
5) Spēs izvērtēt un interpretēt iegūtos rezultātus un salīdzināt ar līdzīgu pētījumu rezultātiem.
6) Spēs izvērtēt veiktā pētījuma kvalitāti.
7) Spēs diskutēt par pētījuma kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem savas kompetences ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleArtūrs Paparde, Ilze Barone
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēleArtūrs Paparde
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēleArtūrs Paparde
Medicīna3MaģistrsIerobežota izvēleArtūrs Paparde