Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortodontijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Gundega Jākobsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Iepazīstināt ar zobu žokļu anomāliju ārstēšanas principiem un ārstēšanas metodēm, noteikt ārstēšanas nepieciešamību un izvērtēt nepieciešamību nosūtīt pie ortodonta.

Priekšzināšanas

Angļu valoda, kraniofaciālā augšana un attīstība, sindromi saistībā ar dentofaciālo attīstību, histoloģija, izpratne par kaulu metabolismu, kompetence dentālajā radioloģijā un infekcijas kontrolē, ortodontiskās diagnostikas metodēs.

Rezultāti

Zināšanas

Būs nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī par zobu un žokļu anomāliju veidu ārstēšanas principiem bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem;
būs nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī par vispārējiem ortodontiskās ārstēšanas plānošanas principiem;
būs nepieciešamās vispārējās zināšanas par ortodontijā izmantojamām mehāniskām un funkcionālām aparatūrām;
būs nepieciešamās zināšanas, lai sniegtu palīdzību zobu traumu gadījumos;

Prasmes

Pratīs pamatoti informēt pacientu vai pacienta vecākus par ortodontijas ārstēšanas pamatprincipiem;
mācēs analizēt zobu šķilšanās un attīstības traucējumus, izmantojot pieejamos diagnostiskos datus.
mācēs novērtēt literatūras avota pierādījumu spēku un analizēt zinātnisko rakstu.

Kompetences

- kompetence atbalstīt ortodontu ortodontsikās ārstēšanas laikā, motivējot pacientu un palīdzot nodrošināt mutes higiēnu, paskaidrojot ortodontiskās ārstēšanas pamatprincipus;
- spēja novērtēt sakodina anomāliju attīstības riskus pēc priekšlaicīgām zobu ekstrakcijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība9MaģistrsObligātsInta Zepa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība9MaģistrsObligātsKatrīna Gardovska, Zane Krišjāne-Poļaka, Ilga Urtāne, Ieva Mauliņa, Andris Ābeltiņš, Gundega Jākobsone, Jolanta Pugača, Inta Zepa
Zobārstniecība9MaģistrsObligātsZane Krišjāne-Poļaka, Inta Zepa, Gundega Jākobsone, Andris Ābeltiņš, Ieva Mauliņa, Jolanta Pugača, Iveta Jankovska, Katrīna Gardovska