Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Gundega Jākobsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ORK_012LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gundega Jākobsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortodontijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gundega Jākobsone
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, ortodonkatatrsu[pnkts]lv, ortodonkatatrsu[pnkts]lv, +371 67815279
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valoda, kraniofaciālā augšana un attīstība, sindromi saistībā ar dentofaciālo attīstību, histoloģija, izpratne par kaulu metabolismu, kompetence dentālajā radioloģijā un infekcijas kontrolē, ortodontiskās diagnostikas metodēs.
Mērķis:
Iepazīstināt ar zobu žokļu anomāliju ārstēšanas principiem un ārstēšanas metodēm, noteikt ārstēšanas nepieciešamību un izvērtēt nepieciešamību nosūtīt pie ortodonta.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1INTEGĒTAIS SEMINĀRS AR BĒRNU ZOBĀRSTNIECĪBU. Zobu traumu interdisciplināra aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
2INTEGĒTAIS SEMINĀRS AR BĒRNU ZOBĀRSTNIECĪBU. Sakodiena izmaiņas pēc priekšlaicīgi ekstrahētiem zobiem. Nodarbības1.00auditorija
3Klīnisko gadījumu analīzes metodika. Zinātniskās literatūras analīzes metodika (atkārtojums), zinātnisko rakstu izdalīšana. Uz pierādījumiem balstīta ārstēšanas procesa izvēle. Pārrunas par zinātniskā raksta izvēli un kvalitātes izvērtēšana. Gatavošanās akumulētajam eksāmenam ar raksta prezentāciju.Nodarbības1.00auditorija
4Zobu, zobu loku lieluma neatbilstības un vietas iegūšanas iespējas zobu lokā. Nesakritība starp zobu lielumiem un zobu loku garumu (saspiestība, spraugas). Vietas iegūšanas iespējas zobu lokā: interproksimālā slīpēšana, ekstrakcijas, žokļu paplašināšana. Ortopēdiskā, ortodontiskā un pasīvā ekspansija.Nodarbības1.00auditorija
5Zobu šķilšanās traucējumi, hipodontijas, virsskaita zobi. Impaktēti un retinēti zobi. Diagnoze, ārstēšanas stratēģija. Komplikācijas saistībā ar virsskaita, impaktētiem un retinētiem zobiem. Zobu šķilšanās traucējumi: augšžokļa kanīni. Diagnoze, ārstēšanas stratēģijas. Komplikācijas, kuras ir raksturīgas impaktētam kanīnam.Nodarbības1.00auditorija
6Dentoalveolārās un skeletālās problēmas sagittālajā un vertikālajā plaknē. Diferenciāldiagnoze, ārstēšanas pieejas: agrīna ārstēšana, funkcionālās aparatūras, ārstēšana ar fiksētām sistēmām, ortognātiskā ķirurģija. Ortodontiskās ārstēšanas robežas. Sagaidāmais rezultāts.Nodarbības2.00auditorija
7Uz problēmu vērsta ortodontiskās ārstēšanas plānošana. Anamnēzes iegūšana. Kīniskā izmeklēšana ar uzsvaru uz smaida macro un micro estētiku. Darbs ar problēmu sarakstu. Ortodontiskās ārstēšanas ierobežojumi, atšķirīgas ārstēšanas pieejas. Speciālas problēmas. Faktori, kuri ietekmē ārstēšanas plānošanu.Ortodontiskās ārstēšanas plānošana: specifiska ārstēšanas plāna izstrāde un izskaidrošana pacientam. Informētā piekrišana.Nodarbības1.00auditorija
8IESKAITE. Tiek akumulēti studenta vērtējumi semestra gaitā. Akumulētā eksāmena 1. daļa: Periodiskās literatūras raksta analīzeNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs periodiskās literatūras un klīnisko gadījumu prezentācijas sagatavošanai, semināru teorētiskā materiāla apgūšana.
Vērtēšanas kritēriji:
V studiju gada 1.semestra noslēgumā IESKAITE UN VP akumulētā eksāmena 1. daļa: zinātniska raksta prezentācija pēc iepriekšatrunātas shēmas. SESIJAS LAIKĀ RAKSTISKS EKSĀMENS: daudzatbilžu izvēles jautājumi (20 jautājumi) un 10 rakstiski jautājumi par noteiktu tēmu. Tiek vērtētas zināšanas par zobu žokļu anomāliju diagnostikas un ārstēšanas vispārējiem principiem, kā arī priekšlaicīgi zaudētu zobu ārstēšanu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Būs nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī par zobu un žokļu anomāliju veidu ārstēšanas principiem bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem; būs nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī par vispārējiem ortodontiskās ārstēšanas plānošanas principiem; būs nepieciešamās vispārējās zināšanas par ortodontijā izmantojamām mehāniskām un funkcionālām aparatūrām; būs nepieciešamās zināšanas, lai sniegtu palīdzību zobu traumu gadījumos;
Prasmes:Pratīs pamatoti informēt pacientu vai pacienta vecākus par ortodontijas ārstēšanas pamatprincipiem; mācēs analizēt zobu šķilšanās un attīstības traucējumus, izmantojot pieejamos diagnostiskos datus. mācēs novērtēt literatūras avota pierādījumu spēku un analizēt zinātnisko rakstu.
Kompetences:- kompetence atbalstīt ortodontu ortodontsikās ārstēšanas laikā, motivējot pacientu un palīdzot nodrošināt mutes higiēnu, paskaidrojot ortodontiskās ārstēšanas pamatprincipus; - spēja novērtēt sakodina anomāliju attīstības riskus pēc priekšlaicīgām zobu ekstrakcijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mitchell L. An introduction to orthodontics. 3rd edition, 2007.
2Materiāli e-studijās.
Papildus literatūra
1Proffit WR. Contemporary Orthodontics. 4th edition, 2007.
2McNamara JA, Brudon WL. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics, 2001.
3English J, Akyalcin S, Peltomaki T, Litschel K. Orthodontic Review; 2nd Edition; Mosby’s, 2014
Citi informācijas avoti
1Jaunākā periodiskā literatūra:
2Seminars in Orthodontics
3Journal of Craniofacial Research
4American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
5www.sciencedirect.com