Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortopēdijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Andris Jumtiņš
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā; un prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, orientēties ārstēšanas un rehabilitācijas principos, kā arī dotu iespēju turpināt tālākizglītību augstākā studiju līmenī.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot studijas ortopēdijā students mācēs:
- atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi;
- izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus;
- uzskaitīt blaknes;
- novērtēt prognozi.

Prasmes

Students pratīs:
- ievākt pacienta anamnēzi;
- veikt izmeklēšanu;
- noteikt diagnozi;
- sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
- veikt transporta imobilizāciju.

Kompetences

Students pratīs:
- ievākt pacienta anamnēzi;
- veikt izmeklēšanu;
- noteikt diagnozi;
- sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
- veikt transporta imobilizāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija4BakalaursObligātsAndris Jumtiņš, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Aigars Vugulis, Kalvis Briuks, Rota Vēciņa, Juris Matisons
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija5BakalaursObligāts