Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Gundars Rusovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_119LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gundars Rusovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešanas priekšzināšanas anatomijā, fizoloģijā un biomehānikā kā arī ortozēšanā ar mīkstajām un cietajām ortozēm.
Mērķis:
Apgūt pamata zināšanas par ortopēdisko apavu izgatavošanu, pielāgošanu vadoties pēc pacienta noteiktās diagnozes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
6Ortopēdisko apavu ražošanas etapi, individuālo apavu konstru;e;sanaNodarbības10.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pacientu funkcionālā novērtēšāna, liestu vai ģipša atlējuma izvēle un apstrāde, ortopēdisko zolīšu izgatavošana, modelēšana, piegriežņu un modeļa veidošana, kurpnieka darbs.Gatavā produkta izsniegšana pacientam.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums, zināšanu, prasmju un kompetenču demonstrēšana par ortopēdisko apavu izgatavošanu un pielāgošanu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:pamata zināšanas ortopēdisko apavu izgatavošanā; Pabeidzot priekšmetu, sudenti atpazīs gadījumus, kuros nepieciešams piemērot ortopēdiskos apavus, sistematizēt apavus pēc ražošanas veida, nosaukt apavu galvenās sastāvdaļas un definēt to nozīmi ortopēdiskās problēmas risināšanā.
Prasmes:Pabeidzot priekšmetu, sudenti spēs novērtēt pacientu, kam nepieciešami ortopēdiskie apavi un izvirzīt apavu pielietojuma mērķi, piemērot ortopēdiskā apava ražošanas veidu un izveidot ieteicamāko apava konstrukcijas specifikāciju. Spēs veikt specifiskos mērījumus un sastādīt apava specifikāciju.
Kompetences:Pabeidzot kursu, izveidosies kompetence analizēt ortopēdisko apavu nepieciešamību, izvēles iespējas, kā arī novērtēt apavu atbilstību nepieciešamībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1AAOS Atlas of Orthoses and Assistive Devices by John D. Hsu MD, John Michael and John Fisk MD (Jun 24, 2008)
2Therapeutic Footwear: A Comprehensive Guide by Wendy Tyrrell MEd MChS and Gwenda Carter MChS MSSF A&FE Tutor(C&G) (Dec 8, 2008)
3Индивидуальное изготовление и ремонт обуви, Леденёва И.Н.; Академия, М, (2004)
Papildus literatūra
1Orthopedic Shoe Technology for the Orthopedic Shoe Technician; Clyde A. Edwards; Precision Publishing (1981)
Citi informācijas avoti
1Praktiskās nodarbības tiek veidotas, balstoties uz pasniedzēja teorētiskājam un praktiskājām zināšanām.