Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Gunta Sumeraga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ORLK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; OtorinolaringoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Sumeraga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Otorinolaringoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Sumeraga
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 23.korpuss, otorinokatatrsu[pnkts]lv, +371 67615148
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas21
Kopā kontaktstundas39
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas21
Kopā kontaktstundas21
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, akustikā, vispārējā ķirurģijā. Vēlamas zināšanas rentgenoloģijā un radioloģijā, onkoloģijā, infekcijas slimībās, neiroloģijā.
Mērķis:
Izglītot studentus par otorinolaringoloģijas nozīmi kopējā patoloģijā, iepazīstināt studentus ar ausu, kakla un deguna saslimšanām, to klīniskām izpausmēm, diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, kā arī veidot nepieciešamās prasmes otorinolaringoloģijas orgānu izmeklēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Deguna, deguna blakusdobumu, mutes dobuma un rīkles vidējās daļas klīniskā anatomija un fizioloģija. Praktiskais darbs klīniskā un endoskopiskā izmeklēšana. Priekšējā rinoskopija, deguna gliemežnīcu gļotādas anemizācija. Elpošanas un ožas funkciju noteikšana, radioloģiskā izmeklēšana. Faringoskopija, bakterioloģiskā un citoloģiskā izmeklēšana. Pastāvīgais darbs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Aizdegunes, rīkles apakšējās daļas un balsenes klīniskā anatomija un fizioloģija. Rīkles limfātiskais gredzens. Kakla mīksto audu un retrofaringeālā telpa. Rīkles un balsenes izmeklēšanas metožu apguve. Pastāvīgais darbs – mugurējā rinoskopija, netiešā laringoskopija, kakla palpācija. Uzsējums no žāvas, citoloģiskā izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Ārējās auss, vidusauss un iekšējās auss klīniskā anatomija un fizioloģija. Skaņas raksturojums. Dzirdes un līdzsvara izmeklēšanas metodes. Kamertoņu testi, audiometrija, timpanometrija, objektīvā audiometrija, spontānās un provokācijas vestibulārās reakcijas. Praktiskais darbs – otoskopija, kamertoņu testi, tonālā sliekšņa audiometrija, timpanometrija, vestibulārā aparāta izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Zināšanu pārbaude – kolokvijs ORL orgānu klīniskajā anatomijā un fizioloģijā, izmeklēšanas metodes. Praktiskā ieskaite ORL orgānu endoskopiskajā izmeklēšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Akūts un hronisks faringīts un tonsillīts. Klasifikācija, etioloģija, patoģenēze, diagnostika, diferenciāldiagnoze, komplikācijas. Mandeļu iekaisumu komplikācijas. Kakla dziļie iekaisumi. Konservatīvās un ķirurģiskās ārstēšanas metodes. Klīnisko gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Akūti un hroniski rinīti, alerģisks rīnīts. Deguna starpsienas deviācija. Akūts un hronisks rinosinusīts. Orbitāla un intrakraniālas komplikācijas. Medikamentoza un ķirurģiska ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Akūts un hronisks vidusauss iekaisums, holesteatoma. Konduktīvi dzirdes traucējumi. Vidusauss iekaisuma intratemporālas un intrakraniālas komplikācijas. Radioloģiskās izmeklēšanas metodes. Konservatīvas un ķiruģiskas ārstēšanas metodes, paracentēze. Klīnisko gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
8LOR orgānu slimības bērnu vecumā. Mandeļu hiperplazija, obstruktīva miega apnoja, kakla limfadenīts. Etioloģija, diagnoze un ārstēšanas metodes. Galvas un kakla audzēji bērnu vecumā, iedzimti kakla veidojumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Ausu slimības un dzirdes traucējumi bērnu vecumā. Akūts un sekretors vidusauss iekaisums, ārstēšanas principi un metodes. Dzirdes izmeklēšana bērnu vecumā. Dzirde un valodas attīstība. Dzirdes rehabilitācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Perifēri un centrāli dzirdes traucējumi. Perifēri vestibulāri traucējumi. Dzirdes un vestibulāro traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnoze. Runas audiometrija, otoakustiskā emisija, objektīvā audiometrija, videonistagmogrāfija. LPPV, vestibulārs neirīts, Menjēra slimība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11ORL orgānu traumas un svešķermeņi. Deguna asiņošana. Deguna un deguna blakusdobumu lūzumi, neatliekamā palīdzība. Ausu traumas, deniņa kaula lūzumi. Akustiska trauma, barotrauma. Balsenes traumas. Rīkles, balsenes, deguna un ausu svešķermeņi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Akūti un hroniski laringīti. Balsenes inervācijas traucējumi. Balss funkcionālie traucējumi, disfonija. Balsenes stenozes. Balsenes stenozes. Traheostomija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13LOR orgānu labdabīgie un ļaundabīgie audzēji. Audzēju etioloģija, diagnostikas metodes. Balsenes papillomatoze. TNM klasifikācija. Klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Klīniskā gadījuma prezentācija. Analizē pacienta slimības izpausmes, izmeklēšanas rezultātus, pamato diagnozi un diferenciāldiagnozi, izvēlēto ārstēšanas taktiku.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15LOR orgānu granulomatozās saslimšanas.Lekcijas1.00auditorija
16LOR orgānu slimības bērnu vecumā. Mandeļu hiperplazija, obstruktīva miega apnoja, kakla limfadenīts. Etioloģija, diagnoze un ārstēšanas metodes. Galvas un kakla audzēji bērnu vecumā, iedzimti kakla veidojumi.Lekcijas1.00auditorija
17Perifēri un centrāli dzirdes traucējumi. Perifēri vestibulāri traucējumi. Dzirdes un vestibulāro traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnoze. Runas audiometrija, otoakustiskā emisija, objektīvā audiometrija, videonistagmogrāfija. LPPV, vestibulārs neirīts, Menjēra slimība.Lekcijas1.00auditorija
18LOR orgānu traumas un svešķermeņi. Deguna asiņošana. Deguna un deguna blakusdobumu lūzumi, neatliekamā palīdzība. Ausu traumas, deniņa kaula lūzumi. Akustiska trauma, barotrauma. Balsenes traumas. Rīkles, balsenes, deguna un ausu svešķermeņi.Lekcijas1.00auditorija
19Akūti un hroniski laringīti. Balsenes inervācijas traucējumi. Balss funkcionālie traucējumi, disfonija. Balsenes stenozes. Traheostomija.Lekcijas1.00auditorija
20LOR orgānu labdabīgie un ļaundabīgie audzēji. Audzēju etioloģija, diagnostikas metodes. Balsenes papillomatoze. TNM klasifikācija. Klīnisko gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students apgūst patstāvīgi LOR orgānu izmeklēšanu. Kursa nobeigumā sagatavo klīniskā gadījuma prezentāciju un akadēmisko slimības vēsturi.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Teorētisko zināšanu kontrole katras nodarbības sākumā daudzatbilžu testa formā par pastāvīgi apgūto nodarbības materiālu un izlasīto literatūru. 2) Kolokvijs 5. semestrī pēc pirmajām trim nodarbībām, kas sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Kolokvija laikā tiek vērtētas studenta teorētiskās zināšanas par ausu, kakla un deguna klīnisko anatomiju, fizioloģiju un izmeklēšanu divu rakstisku jautājumu formā un praktiskās iemaņas LOR orgānu izmeklēšanā manipulāciju demonstrēšanas laikā. 3) Eksāmens – datorizēts daudzizvēles atbilžu tests tiek realizēts 6. semestra beigās sesijas laikā. Eksāmena laikā tiek pārbaudītas studentu teorētiskās zināšanas par ausu, kakla un deguna slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas un: • raksturo deguna, deguna blakusdobumu, rīkles, balsenes un auss klīnisko anatomiju, izklāsta to fizioloģiju un galvenās funkcijas; • apraksta dzirdes un līdzsvara aparāta uzbūvi, darbības principus, iespējamos traucējumus; • izskaidro runas, valodas un balss veidošanos; • identificē ausu, kakla un deguna slimības; • klasificē ārstēšanas metodes un organizē ārstēšanas plānu; • savlaicīgi atpazīst slimību komplikācijas, sarežģītu, grūti ārstējamu slimību gadījumā organizē starpdisciplināru sadarbību; • izskaidro LOR orgānu anatomisko īpatnību nozīmi dažādās vecuma grupās.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: • demonstrē prasmes un iemaņas LOR orgānu endoskopiskā izmeklēšanā; • prot interpretēt papildus izmeklējumu – rinomanometrijas, dzirdes pārbaužu un radioloģisko izmeklējumu rezultātus; • izskaidro un pārliecinoši pacientiem un/ vai viņu vecākiem iesaka ausu un kakla slimību profilakses, dzirdes higiēnas metodes; • orientējas ausu kakla un degunu slimību medikamentozās un ķirurģiskās ārstēšanas metodēs.
Kompetences:• Spēj plānot studentu zinātnisko darbu, izmantojot literatūras pārskatos atrastos uz zinātniskiem pierādījumiem balstītos medicīnas pētījumu rezultātus; • pamato savu viedokli slimību ārstēšanas plāna izstrādāšanā; • novērtē un prognozē slimību rezultātu; • pārzina LOR orgānu onkoloģisko slimību riska faktorus, ārstēšanas metodes un prognozi ietekmējošos faktorus.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1FaringoskopijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Mugurējā rinoskopijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Netiešā laringoskopijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Otoskopija ar galvas lampuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Pirksta-degungala testsA - Teorētiskais
6Priekšējā rinoskopijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Rinnes testsA - Teorētiskais
8Romberga pozaA - Teorētiskais
9Vēbera testsA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Basic Otorhinolaryngology A Step-by-Step Learning Guide. R.Probst, G.Grevers, H.Iro Themie 2006, p. 430
2Ballenger’s Otolaryngology: Head and Neck Surgery (17th edition). Authors: Snow, James B. Wackym, P. Ashley. PMPH USA, Ltd, 2009.
3T.Metin Onerci. Diagnosis in Otorhinolaryngology An Illustrated Guide. Springer 2009, p. 178
4ABC of Ear, Nose and Throat (6 th edition). Harold S. Ludman, Patrick Bradley, and Patrick J. Bradley 2012.
5Head and Neck Cancer : Treatment, Rehabilitation, and Outcomes Dr Elizabeth C Ward and Corina J van As-Brooks 2014.
6Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, Ninth Edition; 2018 (Chapter 62 Otorhinolaryngology)
7Cummings Otolaryngology, Sixth Edition. Flint MD, Paul W., Haughey MD FACS, Bruce H., Lund CBE MS FRCS FRCSEd, Valerie J., Niparko MD, John K., Robbins MD FACS, K. Thomas 2016.
8Human Anatomy, Color Atlas and Textbook, Sixth Edition (2017) (Chapter 7: Head and Neck)
9Bailey's Head and Neck Surgery—Otolaryngology (5th Edition) Jonas T. Johnson.
10Lekciju materiāli e-studijās.
Papildus literatūra
1Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery. European Manual of Medicine. M.Anniko, M,Bernal Sprekelsen, V.Bonkowsky, P.Bradley, S.Iurato. Springer 2010, p.737
2Pediatric Audiology. Diagnosis, Technology and Management. J.R.Madell, C.Flexer, Themie 2009, p. 329
3Survey of Audiology Fundamentals for Audiologists and Health Professionals. David A DeBonis, Konstance L.Dondrue 2nd ed. P. 538
4Otolaryngology Research Advances: Obstruction Sleep Apnea: Ccauses, Treatment and Health Implication Author: Sacchetti, Lisandro M. Mangiardi, Priscilla Publisher: Nova Sciense Publishers, Inc 2012
5Imaging for Otolaryngologists Author.Dunnebier, Erwin Publisher: TIS, 2011
6Functional and Selective Neck Dissection Authors: Gavilon, Javier Herianz, Jesus De Santa, Lawuna W Publisher: Themie Medical Publishers, Inc 2002
7Literatūras avoti meklējami RSU abonētajā datu bāzē- Ebrary eBooks, Clinikal Key un RSU bibliotēkas lasītavā
Citi informācijas avoti
1RSU e-studiju vide