Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dins Sumerags

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ORLK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; OtorinolaringoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dins Sumerags
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Otorinolaringoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Sumeraga
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 23.korpuss, otorinokatatrsu[pnkts]lv, +371 67615148
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, akustikā. Vēlamas zināšanas rentgenoloģijā un radioloģijā, onkoloģijā, infekcijas slimībās, neiroloģijā, fizioterapijā.
Mērķis:
Izglītot studentus par otorinolaringoloģijas nozīmi kopējā patoloģijā, iepazīstināt studentus ar ausu, kakla un deguna slimībām, to klīniskājām izpausmēm, diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, kā arī veidot nepieciešamās prasmes otorinolaringoloģijas orgānu izmeklēšanā. Iepazīstināt ar balss fizioloģiju, tās traucējumiem un rehabilitācijas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Deguna un deguna blakusdobumu klīniskā anatomija un fizioloģija. Praktiskais darbs klīniskā un endoskopiskā izmeklēšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Rīkles un balsenes klīniskā anatomija un fizioloģija. Rīkles limfātiskais gredzens.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Ārējās auss, vidusauss un iekšējās auss klīniskā anatomija un fizioloģija. Skaņas raksturojums. Dzirdes un līdzsvara izmeklēšanas metodes. Ārējās un vidusauss slimības, vājdzirdība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Balsenes iekaisuma slimības. Balsenes stenoze, traheostomija. Augšējo elpošanas ceļu un auss audzēji.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
5ORL orgānu traumas un svešķermeņi. Deguna asiņošana, deniņu kaula lūzumi. Barotrauma.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Vispārējā otorinolaringoloģija un tās vēsture. Tonsillīti un faringīti.Lekcijas1.00auditorija
7Rinīti un rinosinusīti.Lekcijas1.00auditorija
8Auss slimības. Ārstēšanas metodes. Dzirdes rehabilitācijas metodes.Lekcijas1.00auditorija
9Balsenes organiskās slimības. Klīnisko gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Balsenes funkcionālās slimības. Klīnisko gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Fonopēda kompetence balss izmaiņu gadījumos. Pacients pēc laringektomijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Balss akustiskās un vizuālās izmeklēšanas metodes. Balss ieraksti, to analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Profesionālā balss. Publiska uzstāšanās. Balss lietošanas specifika televīzijā, radio un teātrī.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst LOR orgānu izmeklēšanu. Pilveido ortofonisko, elpošanas, relaksācijas un artikulācijas vingrinājumu prasmes.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa pārbaudījumi – ieskaite otorinolaringoloģijas orgānu praktiskā izmeklēšanā ar instrumentiem, slimnieku apskates, slimību iztirzāšana, kontroldarbi, situāciju analīze, līdzdarbība nodarbībās. Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas un: • raksturo deguna, deguna blakus dobumu, rīkles, balsenes un auss klīnisko anatomiju, izklāsta to fizioloģiju un galvenās funkcijas; • apraksta dzirdes un līdzsvara aparāta uzbūvi, darbības principus, iespējamos traucējumus; • izskaidro runas, valodas un balss veidošanos; • identificē ausu, kakla un deguna slimības; • klasificē ārstēšanas metodes un organizē ārstēšanas plānu; • savlaicīgi atpazīst slimību komplikācijas, sarežģītu, grūti ārstējamu slimību gadījumā ģenerē starpdisciplināru sadarbību; • izskaidro ar otolaringoloģiju saistīto un anatomiski cieši saistīto orgānu anatomisko īpatnību nozīmi dažādās vecuma grupās.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: • demonstrē prasmes un iemaņas LOR orgānu endoskopiskā izmeklēšanā; • prot interpretēt papildus izmeklējumu – dzirdes pārbaužu un radioloģisko izmeklējumu rezultātus; • veic ortofoniskos, elpošanas, relaksācijas un artikulācijas vingrinājumus, prot tos izskaidrot un pielietot darbā ar pacientiem; • interpretē balss akustisko izmeklējumu datus (jitter, shimmer, HNR, fonetogramma, spektrogramma).
Kompetences:• spēj plānot savu zinātnisko darbu, izmantojot literatūras pārskatos atrastos uz zinātniskiem pierādījumiem balstītos medicīnas pētījumu rezultātus; • pamato savu viedokli balss traucējumu rehabilitācijas plāna izstrādāšanā; • novērtē un prognozē slimību rezultātu; • pārzina LOR orgānu onkoloģisko slimību riska faktorus, ārstēšanas metodes un prognozi ietekmējošos faktorus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Basic Otorhinolaryngology. A Step-by-Step-Learning Guide. R. Probst, G. Grevers, H. IroThemie 2006, p. 430
2Lekciju materiāli e- studijās
3Clinical voice disorders. Arnold E. Anderson, Diane M.Bless. _4th ed., 2009. Themie
4Professional voice. Sataloff R.T. Singular publishing group 1997
5Clinucal measurement of Speach and Voice. Singuar Thomson learning, San Diego, 2000
Papildus literatūra
1Otorhinolaryngology, Head&Neck Surgery. European Manual of Medicine. M. Anniko, M. Bernal-Sprekelsen, V. Bonkowsky, P. Bradley, S. Iurato. Springer 2010, p.737
2Pediatric Audiology. Diagnosis, Technology and Management. J. R. Madell, C. Flexer, Themie 2009, p. 329
3Survey of Audiology Fundamentals for Audiologists and Health Professionals. David A DeBonis, Konstance L. Dondrue 2nd ed. P. 538
4Imaging for Otolaryngologists. Author. Dunnebier, Erwin. Publisher: TIS, 2011
5Literatūras avoti meklējami RSU abonētajās e-grāmatu datu bāzēs. ( Ebrary-e-Books, Clinical Key u.c. un RSU bibliotēkas lasītavā.
6The use of acoustic parameters for the evaluation of voice therapy for dysphonic patients. Speyer R., Wieneke GH., Dejonckre P.H. Acta Acustica United Acustica; 2004; 29:66- 74