Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, ārsta palīgi, māsas
Kursa apjoms
24 akadēmiskās stundas (3 dienas): teorija – 12 st., prakse – 12 st.
No
Līdz
Norises laiks
23.–25.04.
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Arnita Tomiņa

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par paplašināto atdzīvināšanu pediatrijā pirmsslimnīcas etapā (PALS), kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanā neatliekamās situācijās, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Tēmas

  • Kardiopulmonālās funkcijas un tās izsīkuma novēršana pirmsslimnīcas etapā.
  • Zīdaiņa un bērna pamatatdzīvināšanas algoritmi
  • Elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa
  • Elpošanas ceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana
  • Vaskulārās pieejas nodrošināšana, šķidruma un medikamentu ievadīšana asinsritē
  • Ritma traucējumi un to novēršana
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana traumu guvušam bērnam
  • Šoks: 1) asinsrites izvērtēšana; 2) šoka veidi un terapija; 3) pasākumi cirkulācijas nodrošināšanai
  • Pacienta dzīvības funkciju stabilizēšana un uzturēšana transportēšanas laikā, pēc reanimācijas un pēc pārvietošanas
  • Situāciju uzdevumu praktiska risināšana komandā: zīdaiņu un bērnu veselības stāvokļa novērtēšana un paplašinātās atdzīvināšanas nodrošināšana

Pieteikties