Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_055LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pārtikas ķīmijā.
Mērķis:
Gūt zināšanas par piena, gaļas, zivju, olu, graudu, augļu un dārzeņu ķīmisko sastāvu, īpašībām un to novērtēšanas kritērijiem, izprast pārtikas produktu ražošanas laikā notiekošos procesus, to ietekmi uz pārtikas produktu sastāvu un uzturvērtību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dažādu šķirņu maizes cepšana.Nodarbības1.00auditorija
2Graudi kā izejviela miltu, maizes, makaronu un spirta ražošanai.Lekcijas1.00auditorija
3Miltu, maizes, makaronu un iesala analīze.Nodarbības1.00auditorija
4Milti, maize (kviešu un rudzu), makaroni un to ražošanu procesi, šķiras, formas, kvalitātes rādītāji un uzglabāšana.Lekcijas1.00auditorija
5Spirts, tā raksturojums un izmantošana stipro alkoholisko dzērienu izgatavošanai (degvīna, džina un viskija), vīni, to ieguve un raksturojums, stiprie alkoholiskie dzērieni no augļiem.Lekcijas1.00auditorija
6Augļu sulas, saldētu dārzeņu, skābētu dārzeņu, alus vai vīna analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Augļu un dārzeņu kā izejvielu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
8Augļu un dārzeņu saldēšana, kaltēšana, skābēšana un konservēšana noslēgtā tarā, konservu iedalījums un īss raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
9Kartupeļi, to pārstrādes produkti – ciete, kartupeļu sausais pulveris, frī, čipsi.Lekcijas1.00auditorija
10Cukurbietes, cukura veidi un iegūšana, eļļas augi un eļļu ieguve.Lekcijas1.00auditorija
11Piena sastāvs, nozīmīgāko piena sastāvdaļu raksturojums, kvalitātes rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
12Piena sastāva un kvalitātes analīze.Nodarbības1.00auditorija
13Olbaltumvielu izdalīšanas paņēmienu izpēte piena produktu ražošanā.Nodarbības1.00auditorija
14Rūpniecībā izmantotie piena olbaltumvielu izdalīšanas paņēmieni, to nozīme atsevišķu piena produktu ieguvē, mehāniskā un termiskā apstrāde, apstrādes ietekme uz piena sastāvu un piena kvalitāti, pilnpiena produktu ražošanas tehnoloģijas – termiski apstrādāta piena un saldā krējuma ieguve.Lekcijas1.00auditorija
15Ieraugi, to loma skābpiena produktu ražošanā, skābpiena dzērienu un produktu raksturojums, uzturvērtība, ražošanas tehnoloģija.Lekcijas1.00auditorija
16Sviesta un siera raksturojums, uzturvērtība, ražošanas tehnoloģija, piena saldējuma un konservu ražošanas tehnoloģija, piena rūpniecībā iegūto blakusproduktu (vājpiens, paniņas, sūkalas) ķīmiskais sastāvs un pielietojums pārtikas produktu ražošanā.Lekcijas1.00auditorija
17Gaļas ķīmiskā sastāva un kvalitātes vērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
18Gaļas ķīmiskais sastāvs, nozīmīgāko gaļas sastāvdaļu raksturojums, gaļas kvalitātes raksturojums, gaļas konservēšanas paņēmienu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
19Gaļas produktu ieguves tehnoloģijas, lietoto izejvielu, sastāvdaļu, pārtikas piedevu raksturojums un nozīme gaļas produkta kvalitātes, struktūras un iznākuma nodrošināšanā, gaļas produktu ražošanas tehnoloģijas nozīmīgākie procesi, gaļas produktu uzturvērtība, gaļas rūpniecībā iegūto blakusproduktu ķīmiskais sastāvs un pielietojums dažādu pārtikas produktu ražošanā.Lekcijas1.00auditorija
20Zivju ķīmiskā sastāva un kvalitātes vērtēšana, zivju sālīšanas un marinēšanas tehnoloģijas pamati, zivju kūpināšana, vītināšana un kaltēšana, zivju konservu tehnoloģija, zivju kulinārija, ikri un kaviārs, zivju eļļa, tās sastāvs un ieguve.Nodarbības1.00auditorija
21Zivju ķīmiskais sastāvs, kvalitāte, svarīgākās zivju apstrādes tehnoloģiskās operācijas – atvēsināšana, saldēšana, atsaldēšana, zivju mazgāšana, zivju griešanas veidi.Lekcijas1.00auditorija
22Olu ķīmiskais sastāvs, to uzturvērtība, kvalitātes rādītāji, olu piemērotība uzturam un produktu gatavošanai, olu funkcionālās sastāvdaļas, olu pirmapstrāde un uzglabāšana, olu produktu, to ražošanas īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
23Lekcijas1.00auditorija
24Lekcijas1.00auditorija
25Nodarbības2.00auditorija
26Lekcijas1.00auditorija
27Lekcijas1.00auditorija
28Nodarbības3.00auditorija
29Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi iepazītas ar pārtikas produktu sortimentu mazumtirdzniecībā, sortimenta daudzveidību, cenu kategorijām, sastāvu un derīguma termiņiem, produktu reklāmām un rakstiem presē.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens, eksāmena vērtējums veidojas no studiju laikā uzrakstīto 2 kolokviju (par augu un dzīvnieku valsts izcelsmes produktiem) vērtējuma un ieskaites par nostrādātajiem laboratorijas darbiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūs zināšanas par pārtikas produktu ražošanas īpatnībām, to ietekmi uz produkta sastāvu un kvalitāti.
Prasmes:Studenti iegūs izpratni par pārtikas izejvielu sastāvu, to uzturvērtību, uzturvielu maiņu pārtikas produktu ražošanā, pamatprincipiem noteiktu pārtikas produktu ražošanā, lietoto procesu pamatotību, to nozīmi pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai un uzturvērtības saglabāšanai.
Kompetences:Studenti iegūs kompetences izvērtēt pārtikas produktu ražošanā noritošos procesus, to ietekmi uz pārtikas produktu sastāvu un kvalitāti, konsultēt pārtikas produktu lietotājus par produktu izvēli, to uzturvērtību, skaidrot pārtikas produktu ražošanā lietoto procesu nepieciešamību, pārtikas produktu sastāvā esošo piedevu, u.c. ražošanas palīglīdzekļu pamatotību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 93 lpp.
2Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes gatavošanas tehnoloģija. Rīga, RTU izdevniecība, 2010.
3Bioloģiski aktīvas vielas pārtikas produktos/zinātniska monogrāfija/ Sastādīja E.Straumīte, R.Galoburda, Z.Krūma, I.Ciproviča, J.Zagorska. Jelgava, LLU, 2012. -280 lpp.
Papildus literatūra
1Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava, LLU, 2002. - 248 lpp.
2Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām/teorētiskais materiāls studiju kursa "Pārtikas funkcionālās īpašības" apguvei. Jelgava, LLU, 2008. - 50 lpp.
Citi informācijas avoti
1Cab datu bāze
2EBSCO datu bāze