Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Edijs Bošs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)

Mērķis

Radīt priekšstatu par ASV lomu starptautiskajā sistēmā; ārpolitikas īstenošanas metodēm un stratēģiskajām diskusijām.

Priekšzināšanas

Pamatpriekšstati par ASV politiskās sistēmas uzbūvi.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj identificēt faktorus, kas nosaka ASV lomu starptautiskajā sistēmā kopumā un atsevišķos reģionālajos izkārtojumos.

Prasmes

Apkopot informāciju par ASV ārpolitikas īstenošanas pamattendencēm.

Kompetences

Spēt analizēt ASV lomu starptautiskās attiecībās plašākā vēsturiskā kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM2MaģistrsObligātsEdijs Bošs