Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jeļena Koļesņikova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Civilā un militārā aizsardzība; Māszinības; Sociālā antropoloģija; Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne; Komunikācijas zinātne; Psiholoģija; Ārstniecība; Medicīnas tehnoloģijas; Sporta treneris; Tiesību zinātne; Pedagoģija; Klīniskā farmācija; Medicīnas pakalpojumi; Dzīvās dabas zinātnes; Sabiedrības veselība; Vadībzinātne; Veselības vadība; Tirgzinības un reklāma; Zobārstniecība; Personu un īpašuma aizsardzība; Socioloģija; Farmācija; Bioloģija; Rehabilitācija; Tiesību zinātne; Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Sniegt iespēju studentiem apgūt pašefektivitātes un pašregulācijas koncepcijas un attīstīt prasmi tās pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti definē pašefektivitāti, apraksta sociālās iemācīšanās teorijas pamatprincipus; nosauc stresa pārvaldīšanas tehnikas; raksturo saistību starp indivīda uzvedību/sasniegumiem un pašregulācijas mehānismiem.

Prasmes

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā un demonstrē stresa pārvaldīšanas tehnikas.

Kompetences

Studenti patstāvīgi izveido stresa profilakses pasākumus, pamatojas uz pierādījumiem par stresa saistību ar cilvēka veselību.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choiceJeļena Koļesņikova
Mākslas terapija4MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna2MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Krasiļņikova, Jeļena Koļesņikova
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Koļesņikova
Vecmāte2BakalaursIerobežota izvēleJeļena Koļesņikova
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choiceJeļena Koļesņikova
Rehabilitācija3MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Koļesņikova