Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Zaļais

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_120LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Zaļais
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Biznesa modeļa dizains, angļu valoda.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir iepazīt dažādu tirgu priekšrocības un riskus, apgūt praktiskas iemaņas kā pārbaudīt un apstiprināt biznesa modeļos izvirzītus pieņēmumus un hipotēzes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dažāda veida tirgi un iespējas, riski. Dažādas sistēmas, lai izvērtētu tirgus iespējas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Pakāpieni un metodes jaunizveidotiem produktiem.Lekcijas2.00auditorija
3Klientu attīstības modelis.Lekcijas2.00auditorija
4Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamati.Lekcijas2.00auditorija
5Izvēlētā tirgus veidi un iespējas.Nodarbības2.00auditorija
6Tirgus izpēte.Nodarbības2.00auditorija
7Coaching metožu izmantošana uzņēmējdarbībā.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dažāda veida tirgi un iespējas, riski. Dažādas sistēmas, lai izvērtētu tirgus iespējas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Pakāpieni un metodes jaunizveidotiem produktiem.Lekcijas1.00auditorija
3Klientu attīstības modelis.Lekcijas2.00auditorija
4Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamati.Lekcijas1.00auditorija
5Izvēlētā tirgus veidi un iespējas.Nodarbības2.00auditorija
6Tirgus izpēte.Nodarbības1.00auditorija
7Coaching metožu izmantošana uzņēmējdarbībā.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izveidot mācību uzņēmuma projektu https://www.launchpadcentral.com/ un pārbaudīt vairākus biznesa pieņēmumus un hipotēzes. Dažādu tirgu un to piedāvāto iespēju un risku apzināšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme un eksāmens. Akumulēto atzīmi procentuāli veido: nodarbību apmeklējums (10%); aktivitāte semināros (30%); mājas darbi (10%); individuālais darbs (20%) un eksāmens (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot sekmīgi šo kursu, students ir spējīgs pilnvērtīgi izvērtēt savu potenciālo biznesu un/vai biznesa ideju, vai tam ir potenciāls, un ja tāds ir tad, kuros tirgos šis potenciāls ir lielākais un kā pareizi izmantot šī tirgus piedāvātas iespējas.
Prasmes:Prasme orientēties dažādos pasaules tirgos un to piedāvātajās iespējās. Prasme kritiski vērtēt (pārbaudīt dažādu biznesu hipotēžu/apgalvojumu/pieņēmumu patiesību). Teksta analīzes prasme. Prasme pārbaudīt sava biznesa modeļa hipotēzes un pieņēmumus.
Kompetences:Spēja noteikt vai izvirzītā uzņēmuma hipotēze ir dzīvotspējīga, atrast konkrētajam produktam īsto noieta tirgu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Steven Blank, The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win, 2004
2Lean Customer Development : building products your customers will buy / Cindy Alvarez.
3Why customers do what they do : who they are, why they buy, and how you can anticipate their every move / Marshal Cohen.
4Business process management : practical guidelines to successful implementations / John Jeston.
Papildus literatūra
1Mari Smith, The new relationship marketing: How to build a Large, Loyal, Profitable Network Using the Social web, 2011
2Rob Adams, If you build it will they come: three steps to test and validate any market opportunity, 2010
Citi informācijas avoti
1https://www.launchpadcentral.com/
2http://steveblank.com/2009/09/17/the-path-of-warriors-and-w…
3http://mindtheproduct.com