Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Jūlija Šipicina-Buhgolca
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Veidot studējošajiem izpratni par profesionālo mārketinga un vadības instrumentu komplektu ar patērētāju uzvedības izpratnes rīkiem.

Priekšzināšanas

Starptautiskais mārketings, Cilvēkresursu vadība, Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā, Zīmolvedība starptautiskajā biznesā.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot studiju kursu, studējošie iegūs zināšanas par to, kā izprast un interpretēt patērētāju uzvedību globālā vidē, izpratīs dažādu patērētāju segmentu uzvedības un lēmumu pieņemšanas procesus, spēs izvērtēt pieejamos organizācijas resursus konkrēto mārketinga mērķu sasniegšanai, zinās prioritāšu sadalījuma kritērijus ierobežotu resursu pieejamības gadījumā.

Prasmes

Studējošie pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus par mārketinga efektivitāti organizācijā, veikt resursu pielietojuma efektivitātes analīzi, aprēķināt zudumus procesos, veikt organizācijas mārketinga mērķu atbilstību patērētāju segmentācijai, interpretēt dažādu patērētāju uzvedības izmaiņu saistību ar organizācijas veiktajām mārketinga aktivitātēm globālā vidē.

Kompetences

Studējošie pastāvīgi pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot izvēlēto mārketinga plānu dažādu patērētāju segmentu gadījumos. Studējošie spēs interpretēt atšķirīgu patērētāju uzvedību globālā vidē, mācēs izstrādāt konkrētu komunikācijas modeli un izvēlēties atbilstošas metodes un instrumentus. Studējošie varēs veikt esošās komunikāciju sistēmas analīzi, izstrādāt izmaiņas efektīvākai mārketinga stratēģijai, loģiski pamatot savus priekšlikumus, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem un pētījumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsObligātsJūlija Šipicina-Buhgolca
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsObligātsJūlija Šipicina-Buhgolca